Trond Eriksen

MÅNEDENS LEDERARTIKKEL
Av Trond Palmgren Eriksen.

Når vi kjører bil har vi en stor frontrute hvor vi skal ta sikte på veien lengre fremme og et lite speil til å ta et lite blikk bakover. Etter 30 år i aktiv tjeneste både i rusomsorg og menighet har jeg av og til et behov for å ta et lite blikk bakover for å minne meg selv om hvordan det startet for min del.

Det begynte med små skritt i tro på at det nytter å lytte til mennesker som er i nød og møte dem med respekt og være et medmenneske. Hva er menneskers behov og hvilken mulighet har jeg til å hjelpe?

Når vi står overfor mennesker med rusavhengighet kan vi fort se våre begrensinger, men det må ikke hindre muligheten for at vi kan utgjøre en forskjell. I mitt tidligere yrke som politi snakket jeg med mennesker som tydelig slet med rus, og da jeg tok tid til å sitte ned å lytte, kom ofte beskrivelsen av den vanskelige livssituasjonen, og hvordan rusen tok styringen over livet.

Det å bevege et liv i en ny retning forankres til ønske om endring eller en ny mulighet. Om dette ønske i begynnelsen er noe utydelig vil vår tilstedeværelse i situasjonen kunne lede til øyeblikket hvor det kommer et viktig vendepunkt. Når motivasjonen er på stigende kurs må vi være med, følge opp med praktisk hjelp og positivt støtte beslutningen om endring. Det står respekt av rusavhengige som med dårlig forutsetning velger å forsøke en gang til. Ennå er det håp, er vårt slagord.

Jeg oppdaget at min tro på Gud og andres behov kunne møtes i deres ønske om hjelp og mitt ønske om å hjelpe. Lignelsen om den barmhjertige samaritan var og er det som illustrerer best hvordan vi bør møte mennesker som er i en vanskelige livssituasjon de ikke klarer å løse på egenhånd.

Det handler fortsatt om de helt grunnleggende behov som tak over hodet, en seng, dusj, mat og fellesskap, med andre ord omsorg. Omsorg er ikke et mindreverdig ord – det er et flott ord som bør brukes i sterkere grad i rusfeltet – rusomsorg redder liv.

Jeg er veldig glad for at våre kontaktsentre er tilstede på gateplan og har oppsøkende virksomhet. Det er noens barn, søsken, familiemedlem som er i vanskeligheter og behøver omsorg og hjelp. Inntakene våre arbeider så effektivt de kan, og jobber får en kortest mulig vei inn til en plass hvor det finnes nye muligheter, framtid og håp. Evangeliesenteret har møtt rusavhengige mennesker med omsorg og respekt i over 34 år.
Det ønsker jeg at vi skal fortsette med.

Israel.
Det ble fulltegnet påmelding til vår Israelstur i år, allerede i slutten av mai var det ikke plasser igjen.
Det er en gruppe på 40 som nå reiser i oktober til Israel, og vi gleder oss til å reise sammen på rundtur i Israel. Jeg vet at flere har ønske om å være med Anita og meg til Israel, men fortvil ikke.
Det blir ny tur til Israel i oktober neste år, og da er staten Israel 70 år gammel. Det kommer til å bli markert og feiret med stor glede i landet. Vi er snart i gang med planlegging av ny reise for neste år.

Nytt TV-studio i Moss.
Vi er i sluttfasen av arbeidet med å flytte vårt TV-studio fra Halden til Moss. Vi beregner å være på plass i nye lokaler om kort tid. Det blir en styrke å samle Media og Markedsavdeling sammen med den øvrige administrasjonen, og kunne tilby kortere reise for våre gjester i studio. Vår hverdag innen media er i endring og vi ønsker videreutvikle vår tilstedeværelse på nye medieplattformer. Samlokaliseringen vil gi mer nærhet mellom de sentrale ledd og media-avdelingen, og det vil effektivisere det daglige samarbeidet.

Ny reisesekretær.
Asbjørn Skjortnes er vår nye reisesekretær som vil ha ansvar for vårt kontaktarbeid og nettverk.
Vi har 6 kontaktsentre og rundt 100 som er kontaktpersoner for Evangeliesenteret i ulike menigheter. På dette området har vi begynt et godt arbeid som krever større innsats og mer oppfølging. Vi ønsker å etablere flere kontaktsentre i landet og øke antall kontaktpersoner.
Asbjørn har arbeidet i flere år i Evangeliesenteret innen miljøarbeid og rehabilitering. Han er en god medarbeider og forkynner som vil reise å besøke menigheter, og være med team fra Evangeliesenteret.

Takk for at du støtter oss.

Trond Palmgren Eriksen
Daglig leder.

Abboner på Ennå er det håp her