Trond Eriksen

 

Fornyelser. Og vi minnes.

Ennå er det håp kommer i ny versjon i mars.

Bladet «Ennå er det håp» har nesten eksistert siden Evangeliesenteret ble etablert. En periode på 80 og 90 tallet hadde Evangeliesenteret sitt eget trykkeri. Det ble etter hvert lagt ned og man gikk til andre grafiske firma for avtale om trykking av bladet. I hovedsak er det to leverandører som har levert «Ennå er det håp» til sentervenner og andre interesserte over en lengre periode. NÅ i 2017 skifter bladet leverandør og bladet får et nytt format. Det blir en bedre kvalitet på papir og trykk. Allerede i mars kan du glede deg til å få det nye «Ennå er det håp» i posten. Det er mer leservennlig og ligner mer på et blad enn en avis. Bladet får en ny innpakning, men innholdet kjenner du igjen.
Bladet «Ennå er det håp» har hele veien gitt informasjon fra virksomheten og ikke minst fortalt livshistorier som har gjort inntrykk på enhver leser av bladet. De sterke vitnesbyrd om et livsforvandlende opphold i Evangeliesenteret har gjort virkning helt inn i Stortinget. Flere vitner om det viktige vendepunktet hvor evangeliet om Jesus Kristus møtte dem med kraft til frelse og utfrielse.
De som mottar «Ennå er det håp» får det gratis av Evangeliesenteret. Vi er ivrig etter å fortelle alle om det vi erfarer og gi videre de gode nyheter.
Selve tittelen på bladet sier noe om innstillingen i Evangeliesenteret til mulighetene for alle mennesker. Der de fleste ville si at det ikke er håp, har vi erfart at håpet har gitt resultat langt utover det enn kunne forvente. Guds kjærlighet har en kraft som forvandler mennesker fra innsiden, og den overgår all kunnskap. Den lar seg ikke ramme inn med ord eller forklares med intellektet, men gjør en gjerning i menneskers hjerte over vår forstand. «Ennå er det håp».

Evangeliesenteret mer aktive på sosiale- og digitale medier.

Vi strekker oss fremover med nye muligheter til å gi informasjon og inspirere sentervenner og andre til å følge med oss på sosiale medier og nettside. Det er stor konkurranse om oppmerksomhet. Vi har beveget oss inn i et nytt landskap av muligheter i den digitale skya. Evangeliesenteret ser med glede på den oppmerksomhet vi kan få på ulike medier digitalt, og med en skare av mennesker som kan fortelle om sin omvendelse og et nytt liv. Vi ønsker å gi håp og bygge tro inn i folks liv. Livet blir så mye mer spennende og meningsfylt med tro og håp for en fremtid som strekker seg lengre enn livet og høyere enn himmelen. Bli venn med oss på Facebook, og finn nyheter og informasjon på nettsiden vår evangeliesenteret.no.

Jan Ingvaldsen fikk hjemlov.

Det var med sorg vi mottok melding om Jan Ingvaldsens bortgang den 17.01.17. I to perioder arbeidet Jan i Evangeliesenteret. I begge perioder arbeidet han for både Evangeliesenteret og den videregående skolen, både som bestyrer og rektor. Først var han på Hopen Evangeliesenter og skole, og i siste periode Østerbo Evangeliesenter og skole. Jan var raus mot mennesker og hadde en varme og generøsitet som skapte gode relasjoner. Han hadde både god formalkompetanse og ikke minst en verdifull realkompetanse. Den enkelte beboer og elev fikk både bli sett og hørt fordi Jans kontordør alltid var åpen for de som trengte samtale. Han var genuint opptatt av mennesker og strakk seg langt i å møte mennesker i deres behov, og hjelpe med ulike utfordringer. Enda en reise er avsluttet for en av våre i Evangeliesenteret. Etter lengre tids sykdom døde Jan i sitt hjem med familien samlet rundt seg. Han ble 64 år gammel. Evangeliesenteret er utrolig takknemlig for den tid Jan Ingvaldsen valgte å bruke i Stiftelsen Evangeliesenteret og Østerbo videregående skole.
Resultatene etter hans virke i Evangeliesenteret er mange og gode. De kommer til å bli stående langt inn i evigheten. Våre tanker går til Hildegunn og familien, og vi lyser fred over Jan Ingvaldsens gode minne.

Tur til Israel.

Bli med min kone Anita og meg til Israel i 19. – 29. oktober 2017. Turen bestiller du på plussreiser.no/evangeliesenteret. Ring meg eller Plussreiser for brosjyre 70 17 90 00.
Vennlig hilsen.
Trond Palmgren Eriksen.

Abboner på Ennå er det håp her