Møte med ES-kontaktene før Landsstevnet

Lørdag 19. juli 2014, kl. 12.00 – 15.00:

Møte med ES-kontaktene og kontaktsentrene i ES-nettverk.

Tema: Hvordan kan ES-kontakter og kontaktsentre m.v. bistå ved inntak til Evangeliesenteret?

Presentasjon av de ulike deltakerne i ES-nettverk.

Trond Eriksen, Ole Holmen, Stian Ludvigsen m.fl. deltar.

 

Hva er en ES-kontakt?

Evangeliesenteret har helt fra starten for 30 år siden, vært opptatt med å samarbeide tett med de lokale menighetene. Dette har vært og er en nøkkelfaktor for å lykkes med rusomsorg, ettervern og inkludering i en levende menighet.

ES-kontakten er kontaktpersonen i menigheten i forhold til Evangeliesenteret.

ES-kontakten har en viktig rolle i:

1. Bistand ved inntak.

2. Oppfølging underveis i rehabiliteringen.

3. Ettervern og innfasing i menighetsfellesskapet.

4. Bidra til å utvikle en inkluderende menighet (for rusutsatte).

ES-kontaktene kan være med å utvikle et inkluderende og varmt miljø i menigheten. Da vil det være lettere for den enkelte tidligere sentergutt eller -jente å finne seg til rette i menighetens fellesskap.

Helhetlig omsorg er viktig

Med helhetlig omsorg for rusutsatte menes alle tiltak som hjelper den rusutsatte til å bli fri fra sine rusproblemer, og kunne finne et lokalt, kristent miljø som er til hjelp underveis og ved avslutning av et senteropphold.

Grunnlag: Kjærligheten og omsorg:
Lukas 10, 25-36. 1. kor, 13, 1. Joh. 3,17, Gal. 6,2 og 10, Hebr. 10,24.

Utrustning/ nådegave:
1. kor 12, 28, Ap.gj. 6, 1-7. 1. Peters brev 4,10.

Gjennom Evangeliesenteret har tusenvis av gutter og jenter har fått et nytt liv. Men uten  menighetene ville det ikke vært  så lett å bli bevart som en kristen, og med et rusfritt og godt liv.

Hvordan bli ES-kontakt?

Ønsker du å bli en ES-kontakt, tar du kontakt med Monika Johansen eller Ole Holmen i Evangeliesenteret.

Hvis ikke din menighet/ kirke allerede har ES-kontakt, kan du gjerne tilby deg å være det. Du må være valgt eller utpekt til denne oppgaven i menigheten. (Du kan også komme på våre samlinger som observatør).

Opplæring og informasjon:

Du vil få tilsendt informasjon og opplæring, og du vil bli invitert på flere samlinger gjennom året, bl.a.:

Beitostølen mai: Egne samlinger for ES-kontakter.

Landsstevnet juli: Informasjon og relasjonssamling.

Nettverkstreff Østerbo nov./des.: Dette er en viktig møteplass for ES-nettverk og ES-kontakter.

ES-nettverk

ES-nettverk er et nettverk av alle tiltak som arbeider i den kristne rusomsorgen, og som står i et samarbeid med Evangeliesenteret. På sist nettverkstreff på Østerbo i nov. 2013 var det nesten 150 deltakere, derav ca 25 rusomsorgstiltak.

Kontaktsentere arbeider med matudeling, møtevirksomhet, inntak og bruktbutikker.

Vi oppmuntrer til etablering av kontaktsenteret og lokale tiltak i et samarbeid mellom Evangeliesenteret og samarbeidspartnere. Eksempel på nye tiltak:

Evangeliesenter-kontakten i Oslo, Kontaktsenteret No. 13 i Sandnes, Grenland kontaktsenter, Porsgrunn, bruktbutikker i Oslo, Moss, Skien.

 

KONTAKT

Ole Holmen 2011

Ole Holmen
konsulent
Tlf: 901 45 216.
E-post: ole.holmen@ev-s.no.