EVANGELIESENTER-KONTAKTEN I OSLO

Stian Ludvigsen og Kåre Ivan Holm

Evangeliesenter-kontakten
Osterhausgate 1, Oslo
Telefon 466 10 044 
Leder: Stian Ludvigsen
Mail: evangeliesenter.kontakten@ev-s.no

Evangeliesenter-kontakten ble startet av Evangeliesenteret i 2012. Dette er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere og uteliggere i Oslo. Målet for kontaktsenteret er å gi evangeliet om Jesus til senterets gjester og hjelpe dem inn til rehabilitering. Samtidig er kontaktsenteret et redskap for å gjøre levevilkårene bedre for rusmisbrukere og uteliggere.

Fra oppstart har responsen på tilbudet vært overveldende. Hver tirsdag og torsdag får mellom 400-600 personer varm middag, dessert, kaffe og kaker. I tillegg får rusmisbrukerne med seg matposer med melk, brød, pålegg, kjeks, frukt og grønt. I vinterhalvåret deles det ut klær og tepper til hundrevis av uteliggere. Hver mandag er det gudstjeneste på kontaktsenteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for rusavhengige med sang og vitnesbyrd fra tidligere rusmisbruker. Alle er hjertelig velkommen på gudstjenesten. Etter gudstjenesten serveres det varm mat og kaker. Kontaktsenteret får særdeles mye gratis mat av næringslivet i Oslo. Det konsumeres 4-5 store paller med mat hver dag kontaktsenteret har åpent.

Kontaktsenteret har også en utegruppe som driver oppsøkende arbeid i rusmiljøet. Utegruppen er aktiv i kontaktsenterets åpningstider. Hver eneste uke tar mennesker standpunkt for å begynne et nytt liv med Jesus. Hver eneste uke blir rusavhengige hjulpet inn til behandling ved Evangeliesenteret gjennom kontaktsenteret.

Åpningstider:
Mandag kl. 18.00 (gudstjeneste).
Tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 17.00 (matservering).

 

Stian Ludvigsen 2013

Stian Ludvigsen leder arbeidet på Evangeliesenter-
kontakten i Osterhausgate 1, Oslo

 

EVANGELIESENTERKONTAKTEN NR 13 I SANDNES

Evangeliesenterkontakten nr. 13, Sandnes

Evangeliesenterkontakten nr. 13 i Sandnes
Erling Skjalgsonsgt. 13, Sandnes.
Telefon 466 10 042
E-post: merethe.aanestad@ev-s.no
Leder: Merethe Aanestad  

Arbeidet med å gi hjelp inn i rusmiljøet i Sandnes, ut fra Klippen, startet høsten 1999. Da ble vi kontaktet av en person i slutten av tenårene, fra en ressurssterk familie, om vi kunne hjelpe. Vi gav den hjelp vi kunne, i dag greier denne personen seg bra og har sin egen familie.

Kontakt- kaféen.
I dag er No.13 et begrep, ikke bare i rusmiljøet, men i byen generelt. Mye av dette skyldes kontakt- kafeèn i Erling Skjalgsonsgt.13. Mange undres over navnet, men det kommer av gatenummeret. Kontaktkafeèn startet opp i februar 2000. Den første tiden var den kun åpent på tirsdagskvelden 18:00- 21:00. Det var som et lavterskelmøte med bevertning.Etter en tid ble også åpningstiden ved kaféen utvidet til Tirsdag 11-15 og Torsdag 11:00-15:00.

På det meste hadde kaféen et snitt besøk daglig på vel 40 personer. Over 500 besøkende pr. mnd. Dette var før byprestene, Crux, Funkishuset og Veiledningssenteret startet opp sitt arbeid i Sandnes.

Formålet med No.13 var å hjelpe rusavhengige ut av rusmisbruket, og hjelpe vedkommende til å komme inn i et rehabiliteringsopplegg, fortrinnsvis Evangeliesenteret. Mange har blitt hjulpet tilbake til et normalt liv, og mange har fått en bedre livskvalitet. Flere personer har i dag både jobb og familie. Vi har også sett det som viktig å stille opp for de pårørende. Dette er en sårbar gruppe som ofte blir glemt i rusomsorgen.

Evangeliesenterkontakten No.13 er et samarbeid mellom Pinsemenigheten Klippen og Evangeliesenteret.
Det er åpen kafé hver tirsdag og torsdag fra kl. 11.00-15.00.
Hver mandag er det åpent møte for alle kl.19:00 med forskjellige medvirkende.

Merete Aanestad

Merethe Aanestad leder Kontaktkaféen nr. 13 i Sandnes.

 

GRENLAND KONTAKTSENTER

Porsgrunn ES og Grenland kontaktsenter

Grenland kontaktsenter
Sverresgate 4, Porsgrunn
Telefon 901 45 216/ 970 12 414
www.grenlandkontaktsenter.no
E-post: ole.holmen@ev-s.no
Leder: Ole Holmen
Kasserer/ butikksjef: Anton Kolle

Grenland Kontaktsenter er et hus på totalt ca 380 m2, beliggende i Sverresgate i Porsgrunn. Det er et herberge for rusavhengige i Grenland (se Lukas 10,30), med inntak, kontaktkafé, samt et ettervernmiljø. Grenland kontaktsenter driver også to bruktbutikker, en i Kverndalen i Skien og en i Jernbanegata i Porsgrunn.

Vi er et nettverk av mennesker med hjerte for å hjelpe noen som har det vanskelig i vårt nærmiljø – da spesielt med problemer knyttet til rus og kriminalitet, vold og vanskelige relasjoner. Vi har et nært forhold til disse utfordringene, på en eller annen måte: vært der selv noen vi er glad i har vært der har arbeidet med målgruppen eller ønsker å gjøre det – direkte eller indirekte. Medarbeidere har mange tiårs erfaring med idealistisk arbeid med å hjelpe på kristen grunn, og betydelig sosialfaglig kompetanse. Alle medarbeidere i Grenland kontaktsenter arbeider på frivillig basis. Det samarbeides tett med Porsgrunn Evangeliesenter, som disponerer ca 2/3 av huset til Grenland kontaktsenter i Sverresgate 4. Grenland kontaktsenter er opprettet i samarbeid med Evangeliesenteret.

Grenland kontaktsenter inneholder:

  • Åpen kontaktstue i U-etg. (tidligere varmestua). Her tar vi i mot alle som vil stikke innom for et måltid, en samtale, veiledning eller forbønn.
  • Inntak for Evangeliesenteret, der man kan være 1-2 uker med skjermet avrusing, motivasjon og oppfølging, før videre opphold på et rehabiliteringssenter.
  • Ettervernstilbud med veiledning, sosiale samlinger, oppfølging av rusfritt nettverk, samt oppfølging mot egen bolig.
  • Åpen kontaktkafé (tidligere kafé Cornelius). Målrettet for ettervernet. Åpnes høsten 2014.

Vi ønsker å hjelpe:

  • Rusavhengige som har målsetting om å leve rusfritt, og som er motivert for rehabilitering/ ettervern/ oppfølging.
  • Pårørende og andre som ønsker samtale og veiledning.

Organisering:

  • Det er dannet en forening (Evangeliesenteret venner i Telemark), reg. i Brønnøysund, med vedtekter.
  • Huset er nyoppusset, bl.a. med nytt kjøkken våren 2014.
  • Inntekter kommer fra bruktsalg – Senterbua og Senterbutikken/ salg i kontaktkafé
  • Støttepartnere/ menigheter/ organisasjoner og næringsliv bidrar også.

Grenland kontaktsenter.2013-2

 Grenland kontaktsenter ble åpnet 15. oktober. Her fra åpningen: t.v. Odd Arvid Stykket (saksbehandler), Gro Jøntvedt (styret), Alf Dagfinn Hovland (styret), Ole Holmen (styreleder) og Trond Eriksen (daglig leder i Evangeliesenteret)