Hjelp oss å gjøre en forskjell!

Grenland (kontaktsenter)

GRENLAND KONTAKTSENTER

 

Porsgrunn ES og Grenland kontaktsenter

Grenland kontaktsenter
Sverresgate 4, Porsgrunn
Telefon 901 45 216/ 970 12 414
www.grenlandkontaktsenter.no
E-post: ole.holmen@ev-s.no
Leder: Ole Holmen
Kasserer/ butikksjef: Anton Kolle

Grenland Kontaktsenter er et hus på totalt ca 380 m2, beliggende i Sverresgate i Porsgrunn. Det er et herberge for rusavhengige i Grenland (se Lukas 10,30), med inntak, kontaktkafé, samt et ettervernmiljø. Grenland kontaktsenter driver også to bruktbutikker, en i Kverndalen i Skien og en i Jernbanegata i Porsgrunn.

Vi er et nettverk av mennesker med hjerte for å hjelpe noen som har det vanskelig i vårt nærmiljø – da spesielt med problemer knyttet til rus og kriminalitet, vold og vanskelige relasjoner. Vi har et nært forhold til disse utfordringene, på en eller annen måte: vært der selv noen vi er glad i har vært der har arbeidet med målgruppen eller ønsker å gjøre det – direkte eller indirekte. Medarbeidere har mange tiårs erfaring med idealistisk arbeid med å hjelpe på kristen grunn, og betydelig sosialfaglig kompetanse. Alle medarbeidere i Grenland kontaktsenter arbeider på frivillig basis. Det samarbeides tett med Porsgrunn Evangeliesenter, som disponerer ca 2/3 av huset til Grenland kontaktsenter i Sverresgate 4. Grenland kontaktsenter er opprettet i samarbeid medEvangeliesenteret.

Grenland kontaktsenter inneholder:

  • Åpen kontaktstue i U-etg. (tidligere varmestua). Her tar vi i mot alle som vil stikke innom for et måltid, en samtale, veiledning eller forbønn.
  • Inntak for Evangeliesenteret, der man kan være 1-2 uker med skjermet avrusing, motivasjon og oppfølging, før videre opphold på et rehabiliteringssenter.
  • Ettervernstilbud med veiledning, sosiale samlinger, oppfølging av rusfritt nettverk, samt oppfølging mot egen bolig.
  • Åpen kontaktkafé (tidligere kafé Cornelius). Målrettet for ettervernet. Åpnes høsten 2014.

Vi ønsker å hjelpe:

  • Rusavhengige som har målsetting om å leve rusfritt, og som er motivert for rehabilitering/ ettervern/ oppfølging.
  • Pårørende og andre som ønsker samtale og veiledning.

Organisering:

  • Det er dannet en forening (Evangeliesenteret venner i Telemark), reg. i Brønnøysund, med vedtekter.
  • Huset er nyoppusset, bl.a. med nytt kjøkken våren 2014.
  • Inntekter kommer fra bruktsalg – Senterbua og Senterbutikken/ salg i kontaktkafé
  • Støttepartnere/ menigheter/ organisasjoner og næringsliv bidrar også.

 

Grenland kontaktsenter.2013-2

 Grenland kontaktsenter ble åpnet 15. oktober. Her fra åpningen: t.v. Odd Arvid Stykket (saksbehandler), Gro Jøntvedt (styret), Alf Dagfinn Hovland (styret), Ole Holmen (styreleder) og Trond Eriksen (daglig leder i Evangeliesenteret)