EVANGELIESENTER-KONTAKTEN I OSLO

Stian Ludvigsen og Kåre Ivan Holm

Evangeliesenter-kontakten
Osterhausgate 1, Oslo
Telefon 466 10 044 
Leder: Stian Ludvigsen
Mail: evangeliesenter.kontakten@ev-s.no

Evangeliesenter-kontakten ble startet av Evangeliesenteret i 2012. Dette er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere og uteliggere i Oslo. Målet for kontaktsenteret er å gi evangeliet om Jesus til senterets gjester og hjelpe dem inn til rehabilitering. Samtidig er kontaktsenteret et redskap for å gjøre levevilkårene bedre for rusmisbrukere og uteliggere.

Fra oppstart har responsen på tilbudet vært overveldende. Hver tirsdag og torsdag får mellom 400-600 personer varm middag, dessert, kaffe og kaker. I tillegg får rusmisbrukerne med seg matposer med melk, brød, pålegg, kjeks, frukt og grønt. I vinterhalvåret deles det ut klær og tepper til hundrevis av uteliggere. Hver mandag er det gudstjeneste på kontaktsenteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for rusavhengige med sang og vitnesbyrd fra tidligere rusmisbruker. Alle er hjertelig velkommen på gudstjenesten. Etter gudstjenesten serveres det varm mat og kaker. Kontaktsenteret får særdeles mye gratis mat av næringslivet i Oslo. Det konsumeres 4-5 store paller med mat hver dag kontaktsenteret har åpent.

Kontaktsenteret har også en utegruppe som driver oppsøkende arbeid i rusmiljøet. Utegruppen er aktiv i kontaktsenterets åpningstider. Hver eneste uke tar mennesker standpunkt for å begynne et nytt liv med Jesus. Hver eneste uke blir rusavhengige hjulpet inn til behandling ved Evangeliesenteret gjennom kontaktsenteret.

07.03.2016 sendte NRK P2 en reportasje fra Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo og Matsentralen.
Klikk her for å høre innslaget «Fra matsvinn til matglede».

Åpningstider:
Mandag kl. 18.00 (gudstjeneste).
Tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 17.00 (matservering).

Stian Ludvigsen 2013

Stian Ludvigsen leder arbeidet på Evangeliesenter-
kontakten i Osterhausgate 1, Oslo

Matsentralen

Matsentralen SA har fem medlemmer: Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors, Pinsevennenes Evangeliesenter og IOGT-Norge. Medlemskapet innebærer rett og mulighet til å være med å påvirke Matsentralens utvikling. Medlemmene har stemmerett på Matsentralens årsmøte og er valgbare til Matsentralens styre. Matsentralen er organisert som et samvirkeselskap og med medlemsinnskudd. Evangeliesenteret ved Stian Ludvigsen ble valgt inn som styremedlem på årsmøtet 2014.

Matsentralens formålsparagraf lyder slik:

Foretaket skal drive innsamling av mat og andre dagligvarer fra produsenter, dagligvarekjeder og butikker, og stille de innsamlede varer til rådighet for ideelle tiltak som driver hjelpearbeid for vanskeligstilte.

http://matsentralen.no/oss/index.html