EVANGELIESENTERKONTAKTEN NR 13 I SANDNES

Evangeliesenterkontakten nr. 13, Sandnes

Evangeliesenterkontakten nr. 13 i Sandnes
Erling Skjalgsonsgt. 13, Sandnes.
Telefon 466 10 042
E-post: merethe.aanestad@ev-s.no
Leder: Merethe Aanestad  

Arbeidet med å gi hjelp inn i rusmiljøet i Sandnes, ut fra Klippen, startet høsten 1999. Da ble vi kontaktet av en person i slutten av tenårene, fra en ressurssterk familie, om vi kunne hjelpe. Vi gav den hjelp vi kunne, i dag greier denne personen seg bra og har sin egen familie.

Kontakt- kaféen.
I dag er No.13 et begrep, ikke bare i rusmiljøet, men i byen generelt. Mye av dette skyldes kontakt- kafeèn i Erling Skjalgsonsgt.13. Mange undres over navnet, men det kommer av gatenummeret. Kontaktkafeèn startet opp i februar 2000.

Formålet med No.13 er å hjelpe rusavhengige ut av rusmisbruket, og hjelpe vedkommende til å komme inn i et rehabiliteringsopplegg, fortrinnsvis Evangeliesenteret. Mange har blitt hjulpet tilbake til et normalt liv, og mange har fått en bedre livskvalitet. Flere personer har i dag både jobb og familie. Vi har også sett det som viktig å stille opp for de pårørende. Dette er en sårbar gruppe som ofte blir glemt i rusomsorgen.

Evangeliesenterkontakten No.13 er et samarbeid mellom Pinsemenigheten Klippen og Evangeliesenteret.
Det er åpen kafé hver tirsdag og torsdag fra kl. 11.00-15.00.
Mandag er det åpent møte kl. 19:00.

Merete Aanestad

Merethe Aanestad leder Kontaktkaféen nr. 13 i Sandnes