Den 25. og 26. juni inviterer bruker-og pårørende-organisasjonen, Det nytter, til sommerleir på Storstua i Røyken. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart 

– Vi arrangerer leiren for å skape et fellesskap. Dette er en leir for tidligere brukere og for pårørende. Vi har seminarer som skal bidra til å håndtere følelser, og forstå seg selv og sine egne reaksjoner på en bedre måte. I tillegg kommer vi til å ha lovsang og dele Guds Ord. Tanken er å, gjennom leiren, skape møtearenaer og en fellesskapsplattform for likesinnede, samt et sted hvor man få åndelig og faglig påfyll, forteller Marte Yri Evensen, daglig leder i Det Nytter og i paraplyorganisasjonen Kraft. 

Leiren starter torsdag klokken 17, og avslutter fredag klokken 22. Temaet for leiren er Med Jesus til stede i alle rom. Bidragsytere under leiren er Marte Yri Evensen, Joar Kaasa, Odd Arvid Stykket, Linda Nærøy, og Kristian Hansen. 

Pris: 

Inkluderer mat, overnatting, leir-kontigent, i dobbeltrom (150 kroner mer hvis du ønsker enkeltrom).  

Ikke medlemmer av Det nytter: 1500 kroner

Medlemmer av Det nytter: 1100 kroner. 

Gruppedeltakere: 600 kroner

Eventuelt overnatting og frokost fredag til søndag: 700 kroner. 

Påmelding: 

resepsjon@storstuaok.no, eller: 

Telefon eller SMS: 47474120