Bruktbutikken Varna

E-post: ole.sletten@evangeliesenteret.no
Telefon: 40552176
Adresse: Våkveien 28, 1591 Sperrebotn

Åpningstider:
Tirsdag – fredag kl. 10.00 – 14.00