Evangeliesenteret Kontaktsenter Horten

E-post: pajw@evangeliesenteret.no
Telefon: 93440934
Adresse: Storgata 15, 3183 Horten

Åpningstider:
Tirsdag kl. 11.00 – 14.00