Evangeliesenteret Kontaktsenter Arendal

E-post: glenn.johnny.vaagsnes@evangeliesenteret.no
Telefon: 90150720
Adresse: Grensen 1, 4838 Arendal

Åpningstider:
Tirsdag kl. 11.00 – 14.00 – Matservering
Torsdag kl. 11.00 – 14.00 – Matservering
Torsdag kl. 18.00 – 20.00 – Møte og kafe

Sommertider:
Ingen møter f.o.m. 1 juni.
Ingen kafe f.o.m. 1 juli.
Vi starter opp igjen med møter og kafe 18.08.22.