Evangeliesenteret Kontaktsenter Bergen

E-post: rolf.helge.odegard@evangeliesenteret.no
Telefon: 45108813
Adresse: Øvregate 31, 5018 Bergen

Åpningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 11.00 – 15.00

Møter:
Torsdag kl. 19.00 – 22.00