Evangeliesenteret Kontaktsenter Oslo

E-post: stian.ludvigsen@evangeliesenteret.no
Telefon: 46610044
Adresse: Osterhausgate 1, 0183 Oslo

Evangeliesenterets kontaktsenter ligger sentralt i Osterhausgt 1, i forhold til Oslos mest belastede rusmiljø.
  • Kontaktsenteret har middagsservering og matposeutlevering 3 dager i uka. Det serveres god og næringsrik middag. 60 frivillige deltar, med praktisk arbeid og motiverende samtaler. Det er kveldsgudstjeneste en gang i uken, som er verdsatt og svært godt besøkt.
  • Gjennomsnittlig besøker over 400 rusavhengige vårt kontaktsenter hver åpningsdag på dagtid. De er alle folkeregistrert i Norge, men mange er bostedsløse, og blant Oslos mest vanskeligstilte.  I tillegg gis det et tilbud til tilreisende vanskeligstilte fra EØS land. Til sammen har stedet 600-800 besøkende pr. dag.
  • Miljøhensyn/ omfang: Kontaktsenteret er størst på matdistribusjon blant lignende tiltak i Oslo. Gjennomsnittlig hentes om lag 340 tonn mat ut årlig til kontaktsenteret. 240 tonn fra matsentralen, i tillegg hentes 100 tonn mat fra andre leverandører.
  • Egen sosionomtjeneste, for hjelp til innsøking til avrusning og rehabilitering internt eller eksternt,kontaktetablering med kommunal rustjeneste etc.  Stor samarbeidsflate av ulike aktører.
  • Hver uke hjelper kontaktsenteret personer inn til avrusning og rehabilitering.

Åpningstider:

Mandag kl. 18-2030 Mateutdeling
Tirsdag   kl. 12-16:30 Matutdeling
Torsdag  kl. 12-16.30 Matutdeling

 

Arbeidet ved Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo er finansier gjennom frivillige gaver, tilskudd fra Oslo kommune og Arbeids- og sosialdepartementet, samt eventuelle legater

Tiltakets målsetting:

Evangeliesenterets kontaktsenters har som mål å bedre levekår for målgruppen, samt stimulere og tilføre ressurser, og tilrettelegge for varig positiv endring for rusavhengige innbyggere i Oslo, samt for tilreisende personer fra EØS. Evangeliesenteret ønsker å dra nytte av høy andel frivillig engasjement, samt gjennom aktivt og organisert samarbeid med matvarebransjen og øvrig hjelpeapparat å bidra til å hjelpe flest mulig på en kostnad-, miljøbesparende og kvalitetsmessig god måte.