Evangeliesenteret Kontaktsenter Porsgrunn

E-post: odd.arvid.stykket@evangeliesenteret.no
Telefon: 47454900
Adresse: Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 11 – 15

Møter: Åpne møter hver onsdag kl. 19 på vårt inntakssenter i Sverresgate 4, 3916 Porsgrunn.

Info: Utdeling av matposer og servering av mat. Hjemkjøring av matposer ved forespørsel med adresse til tlf. 47454900, odd.arvid.stykket@evangeliesenteret.no eller melding på vår facebookside. Motivasjonssamtaler og forberedelser til inntak for rusavhengige i Telemark kan bestilles på samme måte.