Evangeliesenteret Inntakssenter Porsgrunn

E-post: sigurd.bylund@evangeliesenteret.no
Telefon: 93000173
Adresse: Sverresgate 4, 3916 Porsgrunn

Postadresse: Boks 71, 3901 Porsgrunn

Velkommen til vårt inntakssenter i Porsgrunn!

Åpne møter hver onsdag kl. 19.