Evangeliesenteret inntakssenter Porsgrunn

E-post: sigurd.bylund@evangeliesenteret.no
Telefon: 93000173
Adresse: Sverresgate 4, 3916 Porsgrunn (Post sendes til Boks 71, 3901 Porsgrunn)

Velkommen til vårt inntakssenter i Porsgrunn!