Avdelinger – Generell info

Veiledning for inntak på Evangeliesenteret

Evangeliesenteret tilbyr et rusfritt alternativ. For å komme til oss må du selv ønske å bli rusfri. Du bør vite følgende før du søker deg inn til oss:

 • Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater, disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer inn. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud som du kan spørre etter.
 • Dersom det er psykiske lidelser må vi vite om dette for å kunne vurdere om vi kan gi den rette hjelpen.
 • Vi ønsker et samarbeid med NAV/ rusteam i kommunen. Om du vil ha hjelp hos oss må du på forhånd kontakte NAV / rusteam og søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret.Våre saksbehandlere kan veilede i denne prosessen, ta gjerne kontakt.
 • Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil. Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

(Tekst fortsetter under bildet)

kart

Når du har vært i kontakt med NAV/ rusteam i kommunen, kan du ringe til Evangeliesenteret tlf. 21 00 49 00. Du kan også ringe direkte til Porsgrunn Evangeliesenter, inntaksavdelingen, tlf. 930 00 173, Fjordtun Evangeliesenter, inntaks- og motivasjonsavdelingen, tlf. 920 73 139. og avtale inntakssted og tid, helst mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 på hverdager – unntaksvis og etter spesiell avtale til andre tidspunkter. For LAR-nedtrapping må du kontakte Brubakken Evangeliesenter direkte på tlf. 930 02 671.

Evangeliesenteret har nå to hovedinntak: Porsgrunn Evangeliesenter, som fortrinnsvis hjelper rusavhengige sør for Oslo/ Bergen, og Fjordtun Evangeliesenter på Hadeland (nord for Jevnaker), som fortrinnsvis hjelper rusavhengige fra Oslo/ Bergen og nordover. Dersom det er fare for sterke abstinenser og behov for legebistand, da bør man til Porsgrunn der det er døgnåpen legevakt like ved. Lengre inntaksopphold/ motivasjon finner sted på Fjordtun.

Det er vanlig å være en til to uker på inntak, for avrusing, kartlegging, motivasjon og saksbehandling. På inntaket er det begrensninger med bruk av telefon, og besøk. Etter opphold på inntaket blir man sendt videre til et av våre rehabiliteringssentre (se under avdelinger).

Oversikt over sentere og plasser

I 2014 har Evangeliesenteret (ES) 7 enheter med beboere: 2 senteret for inntak og 5 sentere for rehabilitering, Disse er: Porsgrunn ES (inntak), Fjordtun ES (inntak og motivasjon) på Hadeland, i Gran kommune, Østerbo ES i Halden kommune, Varna ES i Våler kommune i Østfold, Granlien ES på Helgøya utenfor Hamar, Sandvik ES i Mosjøen samt Brubakken ES i Drangedal kommune. I tillegg kommer Hospits i Oslo. Totalt i 2014 har Evangeliesenteret 215 plasser med inntak og rehabilitering, samt 31 Hospits-plasser.

Hva som tilbys

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på senteret skal få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer via arbeidstrening og evt. skolegang, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Innhold under oppholdet

 • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
 • Individuelle samtaler med saksbehandler og fagarbeider med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
 • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
 • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
 • Arbeidstrening 4 timer daglig. Dette kan være snekkerverksted, forming / systue, bruktbutikk, transport av varer, henting av møbler, vedhogst og skogsarbeid, samt forefallende vedlikehold og utearbeid.
 • Måltider til faste tider i felles spisesal.
 • Ukentlig gruppeterapi, med tilbakefallsbehandling, med ruskonsulent.
 • Sang og musikkøvelser.
 • Tilbud om Alphakurs.
 • Fysisk trening: Treningsrom med tredemøller, spinningssykler og vanlig ergometersykler i tillegg til enkelte apparater. Det er ikke tilrettelagt for trening med vekter. Gode muligheter for utetrening og bruk av friluftsområder.

Praktisk

Alle beboere har eget rom fordelt på flere boenheter, adskilt for kvinner og menn. Beboerne har ansvar for å holde i orden og vaske egne rom, i tillegg til at de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV er tilgjengelig i fellesrom på boenhetene. Flere senteret har eget datarom. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Sentrene har regler for besøk og permisjoner m.m.

Fritidsaktiviteter og møteturer

Det er mulighet til å være med på organisert ukentlig trening på helsestudio eller svømmehall. Sentrene har også et eget treningsrom som kan benyttes. Det er også fine turmuligheter i nærområdet som mange benytter seg av.

Senteret deltar ofte på møter med sang og musikk. Dette medfører av og til lengre turer med overnatting. På disse turene ser vi at det sosiale fellesskapet styrkes. Slike turer er vanligvis valgfrie.

Sentermusikken 2

Fra Evangeliesenterets Landsstevne på Østerbo, der senteret deltar med sang og musikk.