Brubakken Evangeliesenter

Adr: Brubakken, Krokenveien 1390, 3760 Neslandsvatn | Tlf: 406 30 435 | E-post: keld.jensen@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

LAR-nedtrapping – Omsorg – rehabilitering

Brubakken Evangeliesenter ligger idyllisk til på Neslandsvatn i Drangedal kommune, ca 3 km fra Neslandsvatn sentrum og togstasjon. Det er togforbindelse via Sørlandsbanen, og bussforbindelse via Drangedal/ Kragerø. Det er 9-11 plasser på Brubakken, fortrinnsvis for gutter, men med mulighet for også å ta inn ektepar/ jenter.

Hva som tilbys

Brubakken er et senter for nedtrapping fra LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Senteret drives fleksibelt ved at man samtidig også har funksjoner som inntak, motivasjon, og ettervern- og arbeidstreningssenter. Staben dekker følgende funksjoner: Bestyrer / ruskonsulent, sykepleier, saksbehandler, miljøarbeider/ arbeidsleder, kokk, sjåfør og vaktmester. Ved behov er det kontakt med Drangedal legekontor og LAR-Kragerø. Generell målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på Brubakken få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Etter nedtrappingen anbefales opphold på et annet rehabiliteringssenter, skole, eller lignende skjermet tilbud. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer også via arbeidstrening, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Nærmere om LAR-nedtrapping

De som har ønske om frivillig avslutning av legemiddelassistert behandlingstilbud innen LAR (substitusjonsbehandling), må ta kontakt med sin fastlege, evt. en annen fra ansvarsgruppen (LAR, sosialtjenesten, NAV). Det må foreligge skriftlig bekreftelse fra fastlege/ LAR om at forutsetningen for inntak er til stede.  Oppholdet kan deles i tre faser: Kartlegging og stabilisering, nedtrapping, og medikamentfri stabilisering. Det er egne retningslinjer for nedtrappingen fra LAR, som kan fås ved henvendelse til Brubakken.

Innhold under oppholdet

  • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
  • Individuelle samtaler med saksbehandler, sykepleier og ruskonsulent med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides nedtrappingsplan i samråd med fastlege/ LAR-team, samt løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
  • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
  • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
  • Arbeidstrening 4 timer daglig.
  • Måltider til faste tider i felles spisesal.
  • Ukentlig gruppeterapi, med tilbakefallsbehandling, med ruskonsulent.
  • Fysisk trening: Treningsrom med enkelte apparater. Ved Brubakken er det egen velværeavdeling med solarium og massasjestol. Ellers er senteret omgitt av flott natur med rikelig muligheter til gåturer, fiske m.v.

Praktisk

Alle beboere har eget rom, som beboerne må holde i orden og vaske. I tillegg må de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV og data er tilgjengelig i fellesrom. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Senteret har regler for besøk og permisjoner m.m.

Media

Bergens Tidende skrev sak og laget videoreportasje fra Brubakken Evangeliesenter 25. april 2015.
Klikk på bildet for å se video:
Screenshot Brubakken BT

 


 

Klikk på bildene nedenfor for å lese saken:
Brubakken BT 2015Brubakken BT 2015 2


 

Kontakt oss

Keld Jensen
Keld JensenBestyrer
Tlf: 93 002 671
Lillian Andreassen
Lillian AndreassenMiljøarbeider / bestyrer-avløser
Tlf: 456 00 963
Kjerstin Mofossbakke
Kjerstin MofossbakkeSykepleier
Tlf: 406 30 435
Odd Arvid Stykket
Odd Arvid StykketSaksbehandler
Tlf: 405 52 183

Bildearkiv

Nå er bygget malt i en gråfarge