Fjordtun Evangeliesenter

Adr: Fjordlinna 962, 2750 Gran | Tlf: 920 73 139 | E-post: john.lehre@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Inntak og motivasjonsopphold

Fjordtun er en avdeling med plass til 12 beboere, både menn, kvinner og par. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser i Gran kommune nord for Jevnaker, med utsikt over Randsfjorden, Avdelingens hovedoppgave er å være inntaks- og motivasjonssenter, men i enkelte tilfeller kan beboere ha et noe lengre rehabiliteringsopphold (1 mnd. eller mer).

Veiledning for inntak på Evangeliesenteret

Evangeliesenteret tilbyr et rusfritt alternativ. For å komme til oss må du selv ønske å bli rusfri. Du bør vite følgende før du søker deg inn til oss:

  • Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater, disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer inn. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud som du kan spørre etter.
  • Dersom det er psykiske lidelser må vi vite om dette for å kunne vurdere om vi kan gi den rette hjelpen.
  • Vi ønsker et samarbeid med NAV/ rusteam i kommunen. Om du vil ha hjelp hos oss må du på forhånd kontakte NAV rusteam og søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret.
  • Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil. Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

Når du har vært i kontakt med NAV/ rusteam i kommunen, kan du ringe til Evangeliesenteret tlf. 21 00 49 00. Du kan også ringe direkte til Fjordtun Evangeliesenter, inntaks- og motivasjonsavdelingen, tlf. 453 91 425. og avtale inntakssted og tid, helst mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 på hverdager – unntaksvis og etter spesiell avtale til andre tidspunkter.

Evangeliesenteret har nå to hovedinntak: Porsgrunn Evangeliesenter, som fortrinnsvis hjelper rusavhengige sør for Oslo/ Bergen, og Fjordtun Evangeliesenter på Hadeland (nord for Jevnaker), som fortrinnsvis hjelper rusavhengige fra Oslo/ Bergen og nordover. Dersom det er fare for sterke abstinenser og behov for legebistand, da bør man til Porsgrunn der det er døgnåpen legevakt like ved. Lengre inntaksopphold/ motivasjon finner sted på Fjordtun.

Det er vanlig å være en til to uker på inntak, for avrusing, kartlegging, motivasjon og saksbehandling. På inntaket er det ikke tillatt med telefon eller besøk, og i Porsgrunn er det bare utgang i følge med personale. Etter opphold på inntaket blir man sendt videre til et av våre rehabiliteringssentre (se under avdelinger).

Annet

Det er fine naturområder for benyttelse i nærområdet. I tillegg er det tilgang til gymsal i umiddelbar nærhet en gang i uken. Her kan vi ha ulike aktiviteter som ballspill, styrketrening osv. Evangeliesenteret deltar ofte med sang og musikk på møter og arrangementer hvor vi ser at det sosiale felleskapet styrkes og samtalen går lett. TV er tilgjengelig i fellesrom.

Kontakt oss

John Lehre
John LehreBestyrer
Tlf: 920 73 139
Marianne Frydenhaug
Marianne FrydenhaugSaksbehandler
Tlf: 452 05 458

Bildearkiv