Granlien Evangeliesenter

Adr: Helgøyvegen 520, 2350 Nes på Hedmark | Tlf: 930 10 816 | E-post: hugo.diaz@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Omsorg – rehabilitering – ettervern

Granlien Evangeliesenter ligger på Helgøy ca. 25 km fra Brumunddal i retning Hamar. Helgøya er Norges største innlands øy. Granlien ligger i naturskjønne omgivelser og det er en fantastisk utsikt ut over Mjøsa, Norges største innsjø. Her er det fantastiske natur-og rekreasjonsområder, fiskevann, skogsområder, turmuligheter etc. Granlien Evangeliesenter er et mindre senter med plass til 17 menn, som er i behov av hjelp for et rusproblem.

Hva som tilbys

 Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på Granlien få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer via arbeidstrening og evt. skolegang, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Innhold under oppholdet

  • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
  • Individuelle samtaler med saksbehandler og fagarbeider med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
  • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
  • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
  • Arbeidstrening 4 timer daglig. Dette kan være stell av utearealer, vedproduksjon og skogsarbeid, bruktbutikk, transport av varer, henting av møbler, samt forefallende vedlikehold og renhold.
  • Måltider til faste tider i felles spisesal.
  • Kognitiv samtalegruppe i forhold til rusmisbruk hver 14. dag.
  • Fysisk trening: Treningsrom med tredemøller, spinningssykler og vanlig ergometersykler i tillegg til enkelte apparater. Det er ikke tilrettelagt for trening med vekter. Mye bruk av sykkel og deltakelse i sykkelløp osv.

Praktisk

Alle beboere har eget rom, som beboerne må holde i orden og vaske. I tillegg må de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV og data er tilgjengelig i fellesrom. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Senteret har regler for besøk og permisjoner m.m.

Fritidsaktiviteter og møteturer

Det er mulighet til å være med på organisert ukentlig trening på helsestudio i Brummundal. Senterets har også et eget treningsrom som kan benyttes. Det er også fine turmuligheter i nærområdet som mange benytter seg av.

Senteret deltar ofte på møter med sang og musikk. Dette medfører av og til lengre turer med overnatting. På disse turene ser vi at det sosiale fellesskapet styrkes. Slike turer er valgfrie.

Kontakt oss

Hugo Diaz
Hugo DiazBestyrer
Tlf: 930 10 816
Finn Erik Rølleid
Finn Erik RølleidSaksbehandler
Tlf: 930 01 194

 

 

Bildearkiv