Østerbo Evangeliesenter

Adr: Østerbo, 1764 Halden | Tlf: 210 04 900 | E-post: ksm@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Omsorg – rehabilitering – ettervern / skole

Østerbo Evangeliesenter er en av Evangeliesenterets avdelinger og er det største stedet i bedriften. Østerbo har plass til 85 beboere fordelt på avdelinger for menn, kvinner, ektepar og ved behov familier. På stedet driver også ES videregående skole, som er et spesialtilpasset tilbud for våre beboere og ellers andre med behov for tilrettelagt undervisning. Her kan man utdannes til kokk, tømrer, eller ta studiekompetanse.

Østerbo Evangeliesenter ligger i naturskjønne omgivelser ca 20 km fra Halden sentrum.

Hva som tilbys

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på Østerbo få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer via arbeidstrening og evt. skolegang, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Innhold under oppholdet

  • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
  • Individuelle samtaler med saksbehandler og fagarbeider med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
  • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
  • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
  • Arbeidstrening 4 timer daglig. Dette kan være snekkerverksted, arbeid på gården med dyrehold, forming / systue, bruktbutikk, transport av varer, henting av møbler, vedhogst og skogsarbeid, samt forefallende vedlikehold og utearbeid.
  • Måltider til faste tider i felles spisesal.
  • Østerbo Videregående skole er lokalisert på Østerbo Evangeliesenter. Mange beboere er elever der, og det er åpent for å søke seg inn der som alt. til arbeidstrening.
  • Fysisk trening: Treningsrom med tredemøller, spinningssykler og vanlig ergometersykler i tillegg til enkelte apparater. Det er ikke tilrettelagt for trening med vekter.

Praktisk

De eksisterende boenheter er: Skogly: Jente-avdeling. Lyngen: Avdeling for par. Mosen: Gutte-avdeling. Granli: Gutte-avdeling. Furuli: Gutte-avdeling. Rognli: Gutte-avdeling. Skaugum: Mulighet for bo trenging for beboere som har vært inne en stund. Pila: Gjesteavdeling. Vi har også egne arbeiderboliger og omsorgsleiligheter som brukes av ansatte og beboere som trenger og bo over lang tid. Den totale kapasitet i boenhetene på Østerbo er pr i dag på 70 beboere.

Alle beboere har eget rom fordelt på flere boenheter, adskilt for kvinner og menn. Beboerne har ansvar for å holde i orden og vaske egne rom, i tillegg til at de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV er tilgjengelig i fellesrom på boenhetene. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Senteret har regler for besøk og permisjoner m.m.

Fritidsaktiviteter og møteturer

Det er mulighet til å være med på organisert ukentlig trening på helsestudio eller svømmehall i Moss. Senterets har også et eget treningsrom som kan benyttes. Det er også fine turmuligheter i nærområdet som mange benytter seg av.

Senteret deltar ofte på møter med sang og musikk. Dette medfører av og til lengre turer med overnatting. På disse turene ser vi at det sosiale fellesskapet styrkes. Slike turer er valgfrie.

Østerbo videregående skole

Stiftelsen Østerbo vgs har som primært formål å gi rusmisbrukere i rehabilitering/ettervern  en faglig utdannelse før tilbakeføring til samfunnet. Skolen tar også inn elever med andre funksjonshemminger. Skolen har linjer for restaurant og matfag, helse og oppvekstfag, og bygg og annleggsfag, med påbygging til kokk og servitør, tømrer, samt almen påbygning. Det er også lærlingemuligheter. Skolens visjon er å gi elevene fornyet sinn, forvandlet liv og høy faglig dyktighet. Vi har fra høsten 2014 plass til 66 elever og har rundt 20 tilsatte med bred faglig bakgrunn som står parat til å møte våre elever. Klikk her for mer info.

Evangeliekirken

Evangeliekirken Østerbo ble innviet 25. mai 1997. Kirken blir brukt til møter og aktiviteter for beboere og arbeidere på Østerbo, men er også åpen for alle andre som ønsker å delta på møter og lignende i regi av Evangeliekirken Østerbo. Klikk her for info.

Østerbohallen og landsstevnet

Landsstevnet (sommerstevnet) på Østerbo i juli samler mye folk. Det første stevnet var i 1992, og i en teltkirke. I 1998 ble det bygd opp en stor hall på stedet. Det var en ishall som skulle rives og selges, fra Furuset i Oslo. Den har plass til 3-4 000 mennesker. Grunnstein nedleggelse fant sted 25. mars 1998. Østerbohallen ble innviet og tatt i bruk i juli 1998.

Hvert år kommer tusenvis til landsstevnet på Østerbo, der det inviteres til sterke møter og godt fellesskap. Under landsstevnet er det også hvert år stordåp i Bunessjøen. Detaljert info om dette finner du i «Stevneprogrammet» som er tilgjengelig her før og under hvert stevne.

Kontakt oss

Kjetil Sterri-Mørch
Kjetil Sterri-MørchBestyrer
Tlf: 458 04 984
Alice Sterri-Mørch
Alice Sterri-MørchNestleder
Tlf: 466 10 046
Svein Tangen
Svein TangenBaseleder
Tlf: 930 05 803
Vidar Mørch
Vidar MørchDriftsleder
Tlf: 405 52 097
Therese Bråthen
Therese BråthenKjøkkenleder
Tlf: 405 52 074
Eigar Langsø
Eigar LangsøSaksbehandler
Tlf: 405 52 065
Sylvia Rølleid
Sylvia RølleidSaksbehandler
Tlf: 405 51 976
Marit Aarum
Marit AarumSaksbehandler
Tlf: 930 90 781
Reidar Thommessen
Reidar ThommessenStevne- og møtekoordinator
Tlf: 901 35 931
Tina Spetz
Tina SpetzSaksbehandler
Tlf: 452 31 854
Anne Lise Grensedal
Anne Lise GrensedalSykepleier
Tlf: 405 52 048

Print

Bildearkiv