Porsgrunn Evangeliesenter

Besøksadresse: Sverresgate 4, 3916 Porsgrunn | Postadresse: P.b. 71, 3901 Porsgrunn | Tlf: 930 00 173 / 901 45 216 | E-post: ole.holmen@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Inntak, avrusing og motivasjon

Porsgrunn Evangeliesenter ligger midt i Porsgrunn sentrum, men godt skjermet. Det er en inntaksavdeling, der en kommer først hvis en søker seg inn til Evangeliesenteret. Porsgrunn Evangeliesenter er samlokalisert med Grenland Kontaktsenter i Sverresgate. 4. Det er god kommunikasjon med tok og buss til Porsgrunn fra hele Sør.Norge.

Veiledning for inntak på Evangeliesenteret

Evangeliesenteret tilbyr et rusfritt alternativ. For å komme til oss må du selv ønske å bli rusfri. Du bør vite følgende før du søker deg inn til oss:

  • Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater, disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer inn. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud som du kan spørre etter.
  • Dersom det er psykiske lidelser må vi vite om dette for å kunne vurdere om vi kan gi den rette hjelpen.
  • Vi ønsker et samarbeid med NAV/ rusteam i kommunen. Om du vil ha hjelp hos oss må du på forhånd kontakte NAV rusteam og søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret. Våre saksbehandlere kan veilede i denne prosessen, ta gjerne kontakt.
  • Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil. Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

Når du har vært i kontakt med NAV/ rusteam i kommunen, kan du ringe til Evangeliesenteret tlf. 21 00 49 00. Du kan også ringe direkte til Porsgrunn Evangeliesenter, inntaksavdelingen,  tlf. 930 00 173, og avtale inntakssted og tid, helst mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 på hverdager – unntaksvis og etter spesiell avtale til andre tidspunkter.

Evangeliesenteret har nå to hovedinntak: Porsgrunn Evangeliesenter, som fortrinnsvis hjelper rusavhengige sør for Oslo/ Bergen, og Fjordtun Evangeliesenter på Hadeland (nord for Jevnaker), som fortrinnsvis hjelper rusavhengige fra Oslo/ Bergen og nordover. Dersom det er fare for sterke abstinenser og behov for legebistand, da bør man til Porsgrunn der det er døgnåpen legevakt like ved. Lengre inntaksopphold/ motivasjon finner sted på Fjordtun.

Det er vanlig å være en til to uker på inntak, for avrusing, kartlegging, motivasjon og saksbehandling. På inntaket er det begrensninger med bruk av telefon, og besøk. Etter opphold på inntaket blir man sendt videre til et av våre rehabiliteringssentre (se under avdelinger).

Annet

På inntaket er det samlinger med sang, musikk, vitnesbyrd og andakt. Til høsten starter det opp møter i kafeen, som ligger like inntil inntaket, og som inntaket deltar på. Dette er en del av det sosiale fellesskapet som styrkes og samtalen går lett. TV er tilgjengelig i fellesrom.

Kontakt oss

Ole Holmen
Ole HolmenBestyrer
Tlf: 901 45 216
Christina Skoglund
Christina SkoglundSaksbehandler
Tlf: 452 32 371
Odd Arvid Stykket
Odd Arvid StykketSaksbehandler
Tlf: 405 52 183

Bildearkiv