Sandvik Evangeliesenter

Adr: Sandvik, 8664 Mosjøen | Tlf: 751 15 000 | E-post: post@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Omsorg – rehabilitering – ettervern/ skole

Sandvik Evangeliesenter ligger i Mosjøen kommune i Nordland. Sandvik Evangeliesenter og Sandvik Følkehøgskole er samlokalisert  på Sandvik, like nord for Mosjøen. Rehabiliteringssenteret har plass til 30 beboere, både kvinner og menn, som er i behov av hjelp for et rusproblem.

Hva som tilbys

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på Sandvik få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer via arbeidstrening og evt. skolegang, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Innhold under oppholdet

  • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
  • Individuelle samtaler med saksbehandler og fagarbeider med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
  • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
  • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
  • Arbeidstrening 4 timer daglig. Dette kan være snekkerverksted, forming / systue, bruktbutikk, transport av varer, henting av møbler, vedhogst og skogsarbeid, samt forefallende vedlikehold og utearbeid.
  • Måltider til faste tider i felles spisesal.
  • Sandvik Folkehøgskole er lokalisert på Sandvik sammen med Sandvik Evangeliesenter. Mange beboere er elever der, og det er åpent for å søke seg inn der som alt. til arbeidstrening.
  • Fysisk trening: Treningsrom med tredemøller, spinningssykler og vanlig ergometersykler i tillegg til enkelte apparater. Det er ikke tilrettelagt for trening med vekter.

Praktisk

Alle beboere har eget rom fordelt på flere boenheter, adskilt for kvinner og menn. Beboerne har ansvar for å holde i orden og vaske egne rom, i tillegg til at de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV er tilgjengelig i fellesrom på boenhetene. Varna har eget datarom i hovedbygget. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Senteret har regler for besøk og permisjoner m.m.

Sandvik ES og Fhs, staben - 2

Staben på Sandvik 2014 fra venstre: Per Thue, Erik Johannessen, Arne Banks, Terje Hystad, Per og Arja Kirkeng, Kari Merete Børsheim.

Fritidsaktiviteter og møteturer

Det er mulighet til å være med på organisert ukentlig trening på helsestudio. Senterets har også et eget treningsrom som kan benyttes. Det er også fine turmuligheter i nærområdet som mange benytter seg av.

Senteret deltar ofte på møter med sang og musikk. Dette medfører av og til lengre turer med overnatting. På disse turene ser vi at det sosiale fellesskapet styrkes. Slike turer er valgfrie.

Sandvik Folkehøgskole

Sandvik Folkehøgskole er samlokalisert med Sandvik Evangeliesenter. Skolen er en del av Evangeliesenterets skoletilbud, og har et nært samarbeid med Sandvik Evangeliesenter. Skolen er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak.

Kontakt oss

Redvald Hjulstad
Redvald HjulstadRektor og Bestyrer
Tlf: 416 26 926
Arja Kirkeng
Arja KirkengSaksbehandler
Tlf: 924 22 086
Kine Røreng
Kine RørengSaksbehandler
Tlf: 466 10 045

Bildearkiv