Varna Evangeliesenter

Adr: Våkveien 28, 1591 Sperrebotn | Tlf: 930 72 515 | E-post: knut.labraten@ev-s.no

Avdeling under Stiftelsen Evangeliesenteret

Mer kontaktinfo nederst

Omsorg – rehabilitering – ettervern / skole

Varna Evangeliesenter ligger i Våler kommune i Østfold, med lokaliteter på en stor gård omgitt av skog og grønne enger. Varna er Evangeliesenterets nest største rehabiliteringssenter med plass til 61 beboere, menn, kvinner og ved behov ektepar, som er i behov av hjelp for et rusproblem.

Hva som tilbys

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, gjennom et helhetlig og døgnbasert tilbud. Gjennom omsorg og fellesskap på et kristent verdigrunnlag, skal hver enkelt som oppholder seg på Varna få hjelp til finne seg til rette og ”bli sett”. Tilbakeføring til ordnet samfunnsliv skjer via arbeidstrening og evt. skolegang, ettervern og oppfølging, samt tilknytning til Evangeliesenterets rusfrie nettverk.

Evangeliesenteret søker å ta hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og interesser gjennom bl.a. individuelle handlingsplaner. Vi ønsker å gi et målrettet tilbud ved å møte den enkeltes fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Innhold under oppholdet

  • Fellessamlinger med undervisning og informasjon.
  • Individuelle samtaler med saksbehandler og fagarbeider med kompetanse i rus / psykiatri. Det utarbeides løpende og individuelle mål og handlingsplaner. Handlingsplanen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.
  • Kartlegging av status og fremtidsplaner.
  • Praktisk hjelp i forhold til søknader, bolig, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi og individuelle behov.
  • Arbeidstrening 4 timer daglig. Dette kan være snekkerverksted, forming / systue, bruktbutikk, transport av varer, henting av møbler, vedhogst og skogsarbeid, samt forefallende vedlikehold og utearbeid.
  • Måltider til faste tider i felles spisesal.
  • Sang og musikkøvelse 1 gang i uken.
  • Tilbud om Alphakurs.
  • Evangeliesenterets Bibelskole er lokalisert på Varna Evangeliesenter. Mange beboere er elever der, og det er åpent for å søke seg inn der som alt. til arbeidstrening.
  • Fysisk trening: Treningsrom med tredemøller, spinningssykler og vanlig ergometersykler i tillegg til enkelte apparater. Det er ikke tilrettelagt for trening med vekter.

Praktisk

Alle beboere har eget rom fordelt på flere boenheter, adskilt for kvinner og menn. Beboerne har ansvar for å holde i orden og vaske egne rom, i tillegg til at de fordeler ansvar seg i mellom for fellesrom i boenhetene. TV er tilgjengelig i fellesrom på boenhetene. Varna har eget datarom i hovedbygget. Alle skal møte til faste måltider og fellessamlinger. Senteret har regler for besøk og permisjoner m.m.

Fritidsaktiviteter og møteturer

Det er mulighet til å være med på organisert ukentlig trening på helsestudio eller svømmehall i Moss. Senterets har også et eget treningsrom som kan benyttes. Det er også fine turmuligheter i nærområdet som mange benytter seg av.

Senteret deltar ofte på møter med sang og musikk. Dette medfører av og til lengre turer med overnatting. På disse turene ser vi at det sosiale fellesskapet styrkes. Slike turer er valgfrie.

ES-Bibelskole

ES-Bibelskole

Tett opp til Varna ligger Evangeliesenterets Bibelskole som er en skole med offentlig godkjente læreplaner fordelt på Bibellinje og Medarbeiderlinje.  Mange av beboerne på Varna har skoleplass som en del av sin rehabilitering. Disse har fortsatt rehabiliteringsstatus og får den tette oppfølgingen som dette medfører. Skolen er tilpasset mennesker som har vært i vanskelige livssituasjoner, og egner seg også for de som har lite fullført skolegang tidligere.

Det er mulig å søke bare skoleplass, men da forventes det at eleven ikke har behov for noe individuell oppfølging og ordner seg bolig utenfor senteret på egen hånd. Statistikk viser at av de som gjennomfører 2 år på Bibelskolen, er det 80 % som får et varig rusfritt liv. For mange er det åndelige perspektivet en viktig del av livet som gir både håp og nye muligheter. Undervisningen på Bibelskolen er med og styrker den enkeltes tro, og er også en viktig arena for samarbeid, kommunikasjon og sosial trening. Det er undervisning 4 dager i uken og 1 dag valgfag, som kan være friluftsliv, dataoppgaver tilpasset skrive- og lesevansker, matlaging og kosthold, gitarspill m.m.

Bruktbutikken

Telefon: 405 52 176
Låven på Varna er innredet til 1000 kvm. brukthandel
Bruktbutikken på Varna har følgende åpningstider:
Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 16.00
Lørdag kl. 11.00 – 14.00
Søndag og mandag stengt

Adresse:

Varna Evangeliesenter
Våkveien 28
1591 Sperrebotn

Kontakt oss

Knut Labråten
Knut LabråtenBestyrer
Tlf: 930 02 864
Ottar Støten
Ottar StøtenDriftsleder og stedfortreder bestyrer
Tlf: 930 72 375
May Labråten
May LabråtenSosionom / saksbehandler
Tlf: 928 87 712
Jeanette Slåttbråten
Jeanette SlåttbråtenSaksbehandler
Tlf: 405 52 173
Anne Grethe Filtvedt
Anne Grethe FiltvedtMiljøterapeut/Sjelesørger
Mette Evensen
Mette EvensenSaksbehanlder
Tlf: 930 72 126
Inge Evensen
Inge EvensenMusikkleder
Tlf: 930 72 239
Torill Stenberg
Torill StenbergSekretær
Tlf: 930 72 097
Gerd Støten
Gerd StøtenKjøkkenleder
Hanne Sørmo
Hanne SørmoRektor ES-Bibelskole
Tlf: 924 84 237

Bildearkiv