Friluftsliv og grilling på verandaen. Beboere og arbeidere ved motivasjonssentrene på Fjordtun og Svene holder humøret oppe tross koronatider. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Evangeliesenteret 

– Det er ikke så mye som er annerledes hos oss enn før egentlig. Vi har selvsagt innført smittvernstiltak, som blant annet involverer besøksforbud og forbud mot å reise ut på permisjon, men beboerne tar det veldig fint og er inneforstått med situasjonen. Så følger vi jo med på nyhetene, snakker om det som skjer og tenker på de der hjemme, men jeg opplever ingen frykt hos beboerne våre og vi holder humøret oppe, sier Erik Frydenhaug, som leder Evangeliesenterets kvinnesenter på Svene sammen med sin kone, Marianne.  

Friluftsliv og grilling 

Da mange andre aktiviteter som handleturer, kafébesøk, menighetsbesøk, kino og besøk til svømmehallen har utgått på ubestemt tid, på grunn av korona, har beboerne både på Svene og Fjordtun tatt i bruk naturen som aldri før. 

– Vi er faktisk mer aktive enn noen gang her. Snøen har begynt å tine så vi går turer, griller på verandaen og koser oss i sola. Vi har også satt i stand et treningsrom her på huset. Vi trenger bare noen manualer og en romaskin, så er det komplett, sier Frydenhaug. 

På Fjordtun står også friluftsliv høyt om dagen. 

– Det positive i situasjonen er jo alle turene vi får ute i skog og mark, og at vi blir mer kreative når det gjelder å finne nye aktiviteter i hverdagen. Når det blir fint vær kan vi grille på verandaen eller i hagen her også, så det blir hyggelig, sier John Lehre, bestyrer ved Fjordtun.

På Svene bor det per i dag åtte beboere, på Fjordtun ti.

Nye beboere inn

Evangeliesenteret tar fremdeles inn nye beboere, men har innført nye prosedyrer for inntak for å hindre koronasmitte. For de som trenger avrusning kommer de først til inntaket i Porsgrunn, men de andre kan de komme direkte inn til Fjordtun eller Svene. Det er pågang for å komme inn og flere står på venteliste. 

– Alle som vil inn til oss blir jo spurt ekstra ut rundt dette med korona; om de er forkjølet, har vært i kontakt med noen som er smittet, og andre spørsmål. Inntaket utsettes hvis det er fare for smitte. Det er selvfølgelig leit å måtte si nei til noen i denne tiden, men vi kan ikke risikere at noen drar smitte inn til Evangeliesenterets øvrige beboere og arbeidere. Alle beboere blir værende hos oss i minimum to uker nå, før de eventuelt blir sendt videre til av Evangeliesenterets rehabiliteringssentre, sier Lehre. 

Han oppfordrer beboere til å tenke seg godt om hvis de ønsker å avbryte løpet og reise ut igjen i denne krisetiden. 

– Hvis folk velger å dra ut nå må de være klar over at det ikke er mulig å komme inn igjen før neste inntaks-bolk. Man kan ikke lenger ringe dagen etter og si at man angrer seg, da må man vente til neste inntak og innfri de nye kriteriene for tiltak. Det blir mer å forholde seg til og inntaket går ikke like raskt som vanlig, så det gjelder å tenke seg godt om, sier Lehre. 

 John og Lise Lehre på kontaktsenteret på Gran.

Bønn og lovsang 

Selv om Evangeliesenterets utspredte møtevirksomhet til diverse menigheter og kirker er innstilt for en tid, fortsetter de daglige samlingene ved motivasjonssentrene som vanlig. Morgen og kveld samler de seg til bønn, andakt og lovsang, men med større avstand seg imellom enn vanlig. 

– Samlingene går som normalt og de betyr mye. Her deler vi Guds Ord, synger og ber for land og folk. Dette felleskapet er ekstra viktig i denne tiden, sier Frydenhaug. 

Byggeprosjekter

På både Svene og Fjordtun foregår det også byggeprosjekter. På Svene er den nye penderlboligen vegg i vegg med hovedhuset ferdig. 

– Vi holder på å flytte inn der nå. Det blir to kontorer, to soverom til arbeidere som pendler hit, stue og kjøkken, forteller Frydenhaug. 

Også på Fjordtun skjer det fornyelser, og vedlikeholssansvarlig i Evangeliesenteret, Rolf Petterson er i full sving med å få ferdig de nye byggeprosjektene. 

– Vi holder på å bygge om matsalen, slik at den blir større. Vi har også laget tv-stue i den største stua vår, et nytt dusjrom i annen etasje, pluss at vi er i ferd med å ferdigstille et nytt toalett i første etasje, forteller Lehre. 

Kontaktsentrene åpent

Tross koronatider er alle Evangeliesenterets tolv kontaktsentre fremdeles åpent, med unntak av et. Matutdelingen foregår utendørs og ingen kommer inn i lokalene. Kontaktsenteret i nærheten av Fjordtun, i Gran sentrum, holder åpent hver onsdag fra 12 til 14. Hittil har mellom 10 og 15 personer kommet innom hver åpningsdag og hentet en pose med mat. 

– Vanligvis kommer det flere, men endel av de faste gjestene kommer ikke for maten men for fellesskapet, så disse har uteblitt nå, sier Lehre. 

Som andre steder i landet har mange lavterskeltilbud, som vanligvis deler ut mat til rusavhengige, enten stengt eller begrenset sine tilbud. Det merkes på gjestene som besøker Evangeliesenteret kontaktsentre. 

– De gir tilbakemeldinger på at de er veldig takknemlige for at vi fremdeles holder åpent og deler ut mat, forteller Lise Lehre, som leder kontaktsenteret på Gran. 

FAKTA OM MOTIVASJONSSENTRENE

  • Senter for menn på Fjordtun. Gran kommune, plass til 11 beboere. 
  • Senter for kvinner på Svene. Flesberg kommune, plass til 9 beboere. 
  • Beboerne er her vanligvis i 3-4 måneder før de sendes videre til et av
    Evangeliesenterets rehabiliteringssentre eller skoler.
  • Bestyrer for Fjordtun: John Lehre.
  • Bestyrer for Svene: Erik og Marianne Frydenhaug. 

Fjordtun  Kvinnesenteret på Svene.