Evangeliesenterets kontaktsenter i Bergen, åpnet 13. september i fjor. Hver åpningsdag kommer mellom 50-60 personer innom for mat og fellesskap.

Tekst og foto: Asbjørn Skjortnes.

Jeg sitter i bilen i sammen med ekteparet Rolf Helge og Inger Johanne Ødegård, som er ledere for Evangeliesenterets kontaktsenter i Bergen. Vi er akkurat ferdige med et herlig møte i Pinsekirken Noah her i Bergen. Samtalen går ivrig omkring arbeidet på kontaktsenteret. Begge to er engasjerte og har et stort hjerte for de rusavhengige. I skrivende stund arrangerer Evangeliesenteret en pågående møteserie i Bergen, fra torsdag 2. til søndag 5. mai, og vi er på vei til Evangeliekirken for et nytt møte. Flere har opplevd fornyelse og helbredelse under møtene.

Rolf Helge forteller engasjert om arbeidet på kontaktsenteret.

– Det kommer mellom 30- 60 personer til måltidene tirsdag og torsdag. Vi deler ut omkring 50 matposer i uka. Det tilsvarer ca 500 kilo mat, sier han. 

Rolf Helge understreker viktigheten av at de rusavhengige opplever seg sett, verdsatt og inkludert i fellesskapet. De vektlegger at måltidene blir hyggelige i en hjemlig atmosfære. 

– I en slik avslappet atmosfære skapes det trygghet, som gjør at mennesker åpner hjertene sine for den gode samtalen. Gjennom dette blir flere motiverte til å søke seg inn på avrusning og videre rehabilitering, forteller Inger Johanne.  

Rolf Helge og Inger Johanne ønsker at kontaktsenteret skal være en oase for utslåtte i Bergen, der de får oppleve omsorg, kjærlighet og frelsens under. De erfarer at mange av dem som kommer inn, er bønnebarn. Begge understreker betydningen av å stå sammen som ektepar i arbeidet. Dette fikk vi også erfare under møteserien der de var til stor velsignelse med henholdsvis lovsang, møteledelse og vitnesbyrd.

Videre forteller de også at kontaktsenteret har et godt samarbeid med Frelsesarmeen, Bymisjonen og Indremisjonen, med jevnlige samarbeidsmøter en gang i måneden. 

Åpningstidene på dagtid er tirsdag og torsdag fra 11-15. I tillegg er det Evangeliesenter-møte på torsdag kveld klokken 19. Møtet består av frisk lovsang, sterke vitnesbyrd og enkel, klar evangelisk forkynnelse. Mange opplever disse samlingene veldig positivt. Også flere av de som er ferdig rehabiliterte og har flyttet tilbake til Bergen, oppsøker disse møtene. De gjenkjenner Evangeliesenterets DNA og føler seg hjemme i en uhøytidelig atmosfære der Jesus Kristus er det tydelige og klare sentrum i fellesskapet.