Mens mange lavterskeltilbud nå har stengt, fortsetter matutdelingen ved alle Evangeliesenterets kontaktsentre.

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

I dag, mandag, er en åpningsdag for fire av Evangeliesenterets tolv kontaktsentre: Stavanger, Sandnes, Tønsberg og Porsgrunn. Bestyrere og frivillige arbeidere sto på gata og delte ut til sammen 173 poser med mat til rusavhengige.

– De takket veldig for at vi husket på dem i denne tiden, forteller bestyrer ved kontaktsenteret i Tønsberg, Håkon Pedersen.

I Tønsberg delte de i dag ut 41 matposer, i Stavanger 75, i Sandnes 45, og i Porsgrunn 12 matposer.

– Vi vil fortsette å drive matutdeling og hjelpe de rusavhengige så langt vi kan, sier Merethe Aanestad, som leder tre kontaktsentre i Rogaland: Stavanger, Sandnes og Jørpeland.

Mange livreddende lavterskeltiltak og akuttavdelinger har stengt for å hindre corona-smitte. Dette kan få alvorlige konsekvenser. Helsedirektoratet oppfordrer derfor kommunene og de frivillige til å finne gode løsninger til hvordan de kan opprettholde lavterskeltilbud til rusavhengige, med tiltak som kan hindre smitte.

– Å stenge lavterskeltilbud som matutdeling, feltpleie o.l. kan få store konsekvenser og økt press på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at kommuner og frivillige organisasjoner ser på alternative måter/metoder å fortsatt ivareta målgruppen i lavterskeltilbudene for å unngå bortfall av disse, skriver Helsedirektoratet på sin hjemmeside.

Monika Karlsen-Vigardt, kontorleder og HMS-ansvarlig i Evangeliesenteret forteller at Evangeliesenteret vil både fortsette inntak, drive rehabilitering og matutdeling, men under grundige smittevernstiltak.