Evangeliesenterets styre har i enighet besluttet, i sitt møte den 26. mars, å avslutte sitt samarbeid med TV Visjon Norge. 

Tekst: Evangeliesenteret
Foto: Corneliu Rusu

Årsaken til beslutningen er at Evangeliesenteret og Visjon Norge har forskjellig syn på noen områder som Evangeliesenteret har gjort kjent for Visjon Norge i eget møte. Samarbeidet avsluttes i forståelse mellom hverandre.

Evangeliesenteret har sendt sine programmer på TV Visjon Norge og ser tilbake på et godt samarbeide siden starten for 17 år tilbake.

I dag har Evangeliesenteret direkte sendinger online og blir fremover tilgjengelig på andre kanaler. Det vil komme nærmere informasjon om hvor, når og hvilke program som skal sendes på de ulike sendeplattformer.

For ytterligere spørsmål om saken skal de rettes til:

Styrets leder Thore Bergum, Tlf. 90124490, eller
Daglig leder Trond Palmgren Eriksen, Tlf. 91880940