Evangeliesenterets kontaktsentre har avlyst møtevirksomhet og matservering innendørs. Nå deles matposer ut på gata.

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

Utenfor Evangeliesenterets kontaktsenter i Stavanger har bestyrer, Merethe Aanestad og fire frivillige arbeidere rigget til et telt og to bord fulle av matposer: brød, pizza, frukt, grønnsaker og yoghurt er blant varene som er hentet på Matsentralen tidligere på dagen. Hittil i dag har rundt 85 rusavhengige hentet hver sin pose med mat. 

– Tusen takk, sier en mann i det han griper en matpose og går igjen. Han har surret et skjerf godt foran nesen og munnen. 

– Vi er jo i risikogruppen, så vi må være forsiktige, sier en kvinne som også er her for å hente mat. 

Før de kom til kontaktsenteret har de møtt stengte dører andre steder hvor de vanligvis også deler ut mat. De viser glede over å finne et tilbud som fremdeles er åpent. 

Deler fortsatt ut mat

Alle arrangementer som inkluderer mellom 50 – 500 personer må levere særskilt egenerklæring for å ha lov til å holde åpent. Så langt har kontaktsenteret i Stavanger fått ha åpent, men må selvsagt ta sine forhåndsregler. 

– Vi holdt åpent kafeen inne på mandag, men fordi lokalene er små og gjestene var over hundre kom de så tett innpå hverandre at vi vurderte at det ikke lenger var forsvarlig å ha matutdelingen inne. Nå deler vi ut matposer utenfor, sier Merethe, som leder Evangeliesenterets tre kontaktsentre i Rogaland: Stavanger, Sandnes og Jørpeland.

Blant de frivillige arbeiderne har hun en pensjonert lege, som hjelper til å vurdere hvordan kafeene nå kan drives så forsvarlig som mulig. Alle tre kontaktsentrene i Rogaland drives på denne måten. Maten deles ut i poser på gateplan, med god avstand mellom de frivillige arbeiderne og brukerne. 

– De får kun komme og hente en matpose og må gå igjen med en gang, så vi ikke skaper noen samlingsplass her. Vi deler heller ikke ut kaffe lenger, av samme grunn. Og klemmene, som vi er vant til å gi hverandre, sier vi at vi får ha til gode. Så minner vi dem på at de er i risikogruppen og må huske på god håndhygiene, sier Merethe. 

Hun forteller at det er stor variasjon i hvordan brukerne møter corona-faren. 

– Noen trekker på skuldrene og sier; «dør jeg så dør jeg». Andre har ikke turt å møte opp her for å hente mat, i frykt for smitte, så de har bedt andre hente mat hjem til seg, forteller Merethe.

Bekymret for de rusavhengige 

Hittil er Merethe og alle de 39 frivillige arbeiderne, som er fordelt på Rogalands tre kontaktsentre, på plass på jobb som normalt. 

– Men jeg har sagt til dem at hvis de føler at dette er risikabelt for dem eller familiene deres så må de vite at de kan være hjemme med god samvittighet, sier Merethe.

Men fordi matutdelingen nå foregår på gata, og med gode forhåndsregler, har foreløpig alle valgt å komme på jobb som normalt.

Merethe er bekymret for de rusavhengige i denne tiden. 

– De er i risikogruppen, men også skadelidende. Hvis nav og andre tilbud stenger, blir de skadelidende. Noen av dem må jo også inn til Stavanger for å hente LAR-medisiner, så hvis kollektivtrafikken stopper vil de jo bli skadelidende på den måten også, sier hun. 

Merethe har bestemt seg for å holde åpent så langt det er mulig og forsvarlig. På kontaktsentrene i Rogaland kan de rusavhengige få både mat og klær. 

– Vårt hovedfokus nå er å finne løsninger på hvordan vi på forsvarlige måter kan gi dem den maten de trenger. Vi må jo tenke på sikkerheten i dette arbeidet, så vi har klare forhåndsregler, men vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dem så langt det er mulig, sier Merethe.