I juni kan du lese Ennå er det håp i et splitter nytt design.

Tekst: Marit Joys Wigart

– Det er med tanke på nye generasjoner vi ønsket å gi bladet ny layout, sier daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen.

Juni-utgaven av Ennå er det håp er den første utgaven i ny drakt: Ny layout, ny størrelse og en ny, matt papirtype.

– Evangeliesenterets magasin bærer navnet for vårt motto «Ennå er det håp». HÅP er det vi ønsker å gi mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Siden 1983 har slagordet «Ennå er det håp» vært knyttet til Evangeliesenterets rusomsorgsarbeid. Grunnleggerne av Evangeliesenteret, Lise og Ludvig Karlsen, fikk selv erfare at det var håp og det håpet har de gitt videre til nye generasjoner. Det er nettopp med tanke på nye generasjoner vi ønsket å gi bladet ny layout, for nå nye målgrupper, inkludert de yngre, sier Eriksen.

Ønsker å nå de yngre

Stadig flere yngre engasjerer seg i Evangeliesenterets arbeid, og stadig flere yngre mennesker havner i nød på grunn av rusmisbruk. Ennå er det håp er et magasin som har som mål å formidle Evangeliesenterets arbeid og ulike tilbud til den rusavhengige, samt skape håp om at rusfrihet er mulig for alle som vil.

– Budskapet om Guds kjærlighet gir alle håp og tro for et nytt og bedre liv. Mennesker møter ulike utfordringer i livet og de trenger HÅP. Guds kjærlighet gir oss håp. Håp gir tro og tro virker med kraft til handling. Vi er glade for å vise våre lesere den første nye utgaven av bladet og mener dette vil gjøre det mer attraktivt, nå potensielt flere målgrupper og gi positiv oppmerksomhet, sier Eriksen.

Vil formidle håp 

Grafisk designer for den nye utgaven av Ennå er det håp, er Heidi Armann Syversen. Hun har jobbet som grafisk designer i over 30 år, blant annet i Roma, Italia. I dag jobber hun fulltid som lærer på Hedemarken friskole som er Ungdom i oppdrag sin barne- og ungdomsskole på Hamar. Evangeliesenteret har lenge ligget henne på hjertet og hun gleder seg over å kunne designe Ennå er det håp på si. 

– Jeg hadde Ludvig Karlsen som pastor i Filadelfia Hamar da jeg var yngre og har fulgt Evangeliesenterets arbeid helt siden da. De gjør et fantastisk arbeid og jeg har lenge gått og tenkt at jeg ønsket å gjøre noe for å hjelpe til i arbeidet. Mine gaver ligger jo innenfor det kreative, så da muligheten til å redesigne Ennå er det håp kom, kjente jeg veldig glede for det, sier Armann Syversen. 

Grunnen til at hun valgte nettopp dette designet er først og fremst med tanke på Evangeliesenterets målgruppe: de rusavhengige. Men også for Evangeliesenterets beboere og yngre generasjoner, i tillegg til de faste giverne som gir trofast til arbeidet.  

– Alt handler jo om kommunikasjon: hvordan kommuniserer vi, hvordan når vi mennesker, og hva ønsker vi å kommunisere. Når jeg satte meg ned for å designe bladet tenkte jeg på hva vi vil kommunisere – jo at det finnes håp og at budskapet vårt, evangeliet, er livsforvandlende, forteller Armann Syversen, som derfor har valgt å forstørre HÅPET på magasinets forside.

Ønsker å favne enda flere

– I tillegg ønsker Evangeliesenteret stadig å nå ut til flere mennesker med sitt budskap om håp, rusfrihet og frelse. I tillegg til alle faste givere, er ønsket å nå de rusavhengige, derfor det mer røffe uttrykket og det matte papiret. Bladet skulle også tåle å ligge på en profan kafé, komme inn i offentlige bygg, og nå yngre generasjoner – derfor et fornyet uttrykk som forhåpentligvis vil treffe godt i disse gruppene, sier Armann Syversen.

Innholdet blir det samme

Magasinets innhold og budskap forblir det samme. Magasinet vil, som før, inneholde artikler fra tidligere rusavhengige som forteller om sin vei til rusfrihet, reportasjer fra Evangeliesenterets arbeid, portrettintervjuer og nyheter. 

Ennå er det håp er et gratis magasin som gis til alle som gir fast til Evangeliesenterets arbeid. 

Vil du bli abonnent? Fyll inn skjema her: 

www.evangeliesenteret.no/eedh