Ekteparet Glenn Johnny og Anita Vaagsnes og deres 15 frivillige arbeidere brenner for å hjelpe byens rusavhengige. Hver uke deler de ut mat, inviterer til fellesskap og gir tilbud om rehabilitering.

Tekst og foto: Asbjørn Skjortnes

I god tid før selve møtet på kvelden torsdag femte september ankom jeg Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal. Da ble det tid til en kopp kaffe og en avslappet og god samtale med lederen for kontaktsenteret Glenn Johnny Vaagsnes.

Målet er rusfrihet

Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal er et samarbeid med Filadelfia Arendal. Det startet opp høsten 2015. Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige. Målet for kontaktsenteret er å hjelpe gjestene til rehabilitering og videre til et rusfritt liv. Her står de gode nyhetene om Jesus Kristus sentralt, med troen på at Han er vår medisin.

Samtidig er kontaktsenteret et redskap for å gjøre levevilkårene bedre for denne gruppen mennesker. Kontaktsenteret fungerer også som ettervern. Flere av Evangeliesenterets tidligere beboere er engasjert som frivillige arbeidere og hjelper til hver uke som miljøarbeidere, på kjøkkenet, og med sang og musikk.

Overveldende respons

Glenn Johnny forteller at helt fra oppstart har responsen på tilbudet vært overveldende. Hver tirsdag og torsdag får mange personer varm middag, dessert, kaffe og kaker. Det deles også ut matposer. Mellom 20 – 40 personer er innom i løpet av uken. Kontaktsenteret er åpent tirsdager og torsdager klokken 11-15, da serveres det mat. I tillegg holdes det gudstjeneste på kontaktsenteret hver torsdag klokken 19:00. Gudstjenesten er tilrettelagt for rusavhengige med sang og vitnesbyrd fra tidligere rusmisbrukere som har kommet ut av det destruktive ruslivet gjennom et møte med Jesus. 

Godt miljø blant arbeidere

Med seg i arbeidet har Glenn Johnny og Anita med seg 15 flotte medarbeidere fra forskjellige menigheter. Mange av dem, har i likhet med ekteparet støttet Evangeliesenteret gjennom mange år.

– Vi har et sterkt felleskap med samlinger for ansatte og frivillige fra 10:15 – 11:00 hver tirsdag og torsdag før åpning. Da har vi bønn, lovsang og deler Guds ord, forteller Glenn Johnny.

Kontaktsenteret får mat fra flere steder i næringslivet, blant annet fra Matsentralen Sør hvor bestyreren sitter i styret som representant for Evangeliesenteret. Siden arbeidet startet i 2015 har rundt 40 personer blitt sendt inn til avrusning, og flere av dem videre til rehabilitering.

Omfavnet visjonen

– Hvordan fikk dere hjerte for Evangeliesenterets arbeid?

– Anita og jeg fikk besøk av Lise og Ludvik Karlsen i 1992. Da var vi nyfrelste og de overnattet hos svigerforeldrene mine. I fellesskapet og samtale med Lise og Ludvik fikk vi deponert Evangeliesenterets visjonen i våre hjerter.

– Hva ønsker dere at de som kommer på besøk til Kontaktsenteret på dagtid skal få oppleve?

– Vi ønsker at de skal bli sett og hørt og at de skal få oppleve respekt og bli lyttet til i samtalen. De får tilbud om mat og et klart budskap om en vei ut av rusen. Vi ber for de som ønsker det, uten at de skal oppleve det som påtrengende.

– Dere har gudstjenester på torsdagskveldene, hva ønsker dere å formidle på disse kveldene?

– Vi ønsker at fokuset skal være på de rusavhengige, men også for de som har hjerte for Evangeliesenteret og ønsker å støtte arbeidet. Møtene er da selvsagt preget av enkle evangeliske sanger og klar, evangelisk forkynnelse. Vi opplever også at disse samlingene er et tilbud for de som trenger ettervern, etter avsluttet rehabilitering. De blir også ofte videreført inn i den lokale menigheten på stedet. I gjennomsnitt sender vi en person inn til rehabilitering i måneden, sier Glenn Johnny. 

Flere aktører samarbeider

– Hvordan er samarbeidet mellom dere og de andre aktørene i rusomsorgen i byen?
– Vi har et godt samarbeide til både Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blå Kors, svarer Glenn Johnny.

Ved siden av å være bestyrer for Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal, besøker Glenn Johnny flere menigheter i distriktet. Da har han med seg tidligere rusmisbrukere som forteller om sin vei til rusfrihet, og informerer om arbeidet i Evangeliesenteret. Det blir også tatt opp en gave til Evangeliesenterets arbeid.

– Hva mener du er det viktigste budskapet du kan formidle til mennesker, som er rusavhengige?

– Jeg tror at det som kan sette de i fullstendig frihet, er et personlig møte med Jesus Kristus, svarer Glenn Johnny. 

Han avslutter med å si at det er med stor ydmykhet og takknemlighet til Jesus, Evangeliesenteret og støttepartnere at han får lov å stå i dette arbeidet. Han sier at gleden er stor når han møter tidligere gjester som beboere, når han er på Landsstevnet. Da blir det en god klem og tårer som presser på. Avslutningsvis sier han ser at det nytter, selv om noen må inn både to og tre ganger og kanskje flere, før de når målet om rusfrihet. Ennå er det håp! 

Kontaktinformasjon
Evangeliesenteret kontaktsenter Arendal
Grensen 1, 4838 Arendal
Bestyrer: Glenn Johnny Vaagsnes
Tlf: 90150720
Åpningstider: tirsdag og torsdag 11-15 (matutdeling) og torsdag kl.19 (gudstjeneste)