1 av 10 nordmenn vil i løpet av livet ha et rusproblem

Midt iblant oss finnes en nød mange ikke er klar over. Norge har et av Europas høyeste overdosedødsfall. Rusen påvirker mental helse, kroppen, utdanning – den ødelegger liv. Å bli rusfri betyr for mange et helt nytt liv.

STATISTIKKENE VISER

Hver tiende normann

Folkehelseinstituttet anslår at hver tiende til hver femte normann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet.

I Europatoppen

Norge har Europas 2. plass i flest overdosedødsfall i forhold til befolkningstallet.

289 dødsfall

I 2015 døde 298 på grunn av narkotika, det er dobbelt så mange som døde i trafikken.

DET ER ENNÅ HÅP

Etter flere år med alkoholmisbruk ble Lise og Ludvik Karlsen rusfri. Med et hjerte for rusavhengige startet de et hjelpearbeid i sin egen garasje tidlig på 80-tallet, noe som ble starten på et arbeid som bare har fortsatt å vokse siden. Det første behandlingssenteret ble åpnet i 1983 på Roa, og idag har vi 6 behandlingssenter. Vi har også kontaktsenter, inntak, skoletilbud og ettevern.

Share This