Evangeliesenteret kontaktkafe i Arendal ble invitert til frokost og dialogmøte på Arendal kultur og rådhus

Tekst: Evangeliesenteret
Foto: Privat

Invitasjonen kom fra ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli, og i tillegg til Evangeliesenteret var også andre tros- og livsynsorganisasjoner invitert til å delta på frokostmøtet, som holdt sted onsdag 20. november i fjor.

Ordfører, Cornels Nordli, sa at tros- og livssynsorganisasjonene treffer mange av innbyggerne i alle livets faser og situasjoner og takket for den viktige jobben disse organisasjonene gjør i møte med mennesker. Han sa videre at et livssynsåpent samfunn er viktig og at det er bra med samarbeid og dialog. Varaordfører, Terje Eikin, fulgte opp med å understreke viktigheten av arbeidet.

Det var bestyrer for Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal, Glenn Johnny Vaagsnes, og miljøarbeider, Karl Gustav Johansen, som representerte Evangeliesenteret under frokostmøtet. Karl vitnet om at han er ute i Arendals gater og treffer mennesker som sliter med rus flere ganger i uken, og at han dessuten tidligere var en av dem. Glenn Johnny  fikk presentert arbeidet i et forum med flere menighetsledere og organisasjoner i byen, i tillegg til Ordfører og varaordfører. 

– Vi er svært takknemlige for invitasjonen, noe som betyr at vi blir sett og arbeidet vi gjør blir satt pris på, sier Vaagsnes som også vil takke for økonomisk støtte til arbeidet. Han forteller at nye relasjoner stadig bygges og under frokostmøtet var det flere som takket Evangeliesenteret for arbeidet blant rusavhengige i Arendal.