På Evangeliesenterets største rehabiliteringssenter, Østerbo, er hittill ingen arbeidere eller beboere smittet av korona. Hvis smitte skulle oppstå er de forøvrig godt forberedt. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Privat

For tiden bor det 56 beboere på Østerbo. Mange tiltak ble satt i gang, allerede på et tidlig tidspunkt, for å hindre korona-smitte og nye tiltak vurderes fortløpende. Blant tiltakene er et eget hus i utkanten av området, med ti rom, i tilfelle smittetilfeller. 

– Vi har en egen bygning på området, kalt Pila, med ti rom, kjøkken, stue og flere bad. Dette har vi gjort i stand slik at hvis det skulle oppstå smittetilfeller hos oss, kan de bo i  karantene der, forteller Sterri-Mørch. 

Hittil har det heldigvis ikke vært nødvendig å ta i bruk, da alle beboere og arbeidere er friske. 

Strenge tiltak

Mange tiltak er blitt iverksatt, i tråd med myndighetenes råd og veiledning. Blant annet er for lengst all møtevirksomhet avlyst. Gymsal, treningsrom og solarium er stengt. Og en app på telefonen fungerer nå som en effektiv måte å kommunisere beskjeder og informasjon på. Ikke minst foregår måltidene på en ny måte enn før. 

– Vi har delt opp beboerne i puljer slik at vi unngår at mange spiser sammen på en gang. Når de kommer til matsalen må de først vaske hendene med desinfeksjonsmiddel, deretter får de servert mat over disken og setter seg rundt bordene med god avstand mellom hver stol, forteller Sterri-Mørch. 

Han er svært fornøyd med beboernes samarbeidsvilje. 

– Jeg synes jo de er utrolig flinke oppi dette. De innretter seg etter alle de tiltakene vi har gjort og samarbeider godt, sier han. 

Noen av tiltakene innebærer også avlysning av permisjoner og besøksforbud.

– Det har vært tøffe valg å ta, for det er jo en inngripen i menneskers liv, men de har tatt det veldig bra og forstår nødvendigheten og alvoret i det. 

Opprettholder aktivitetene 

Foruten alle tiltak og restriksjoner går hverdagen på Østerbo mest mulig som normalt. 

– Vi forsøker så godt vi kan å opprettholde en normal hverdag, tross situasjonen, sier Sterri-Mørch.

Hver dag har de samlinger (men nå med god avstand mellom seg), arbeidstrening og turer i skog og mark. Mange legger også ut på jogge- og sykkelturer. 

– I tillegg arrangerer vi også litt leker og konkurranser for å skape god stemning og lyse litt opp i hverdagen, sier han.   

Og i stedet for gudstjenestene som pleier å foregå i Evangeliekirken Østerbo, bytter nå de ulike forkynnerne på å legge ut små andakter på kirkens Facebook-side. 

– Vi har også satt opp en ekstra samling hver uke der vi snakker om situasjonen vi står i og gir rom for spørsmål og synspunkter. Det er jo en helt ny hverdag for oss her på Evangeliesenteret og det blir et lagspill mellom beboere og arbeidere der alle trenger å ta sin del av ansvaret. Det er også viktig å snakke åpent og støtte hverandre. De fleste tar det jo bra, men det er også flere som er urolige og bekymret og de trenger vi å ta oss ekstra godt av. Vi har også felles bønn for regjeringen, Stortinget og kongehuset hver dag, sier Sterri-Mørch. 

Fraråder å reise ut

Sist, men ikke minst, snakker de med beboerne om alvoret som venter hvis de skulle ønske å forlate Evangeliesenteret og reise tilbake på gata for å ruse seg. 

– Vi forbereder dem på at veldig mange lavterskeltilbud og støtteapparater nå er stengt, så de trenger å tenke seg godt om hvis de får lyst på rus og vil ut herfra nå. Her inne på Østerbo har vi jo et pulserende liv, tross omstendighetene, og lever ganske skjermet fra samfunnet der ute, så da merker man ikke så godt de store endringene som skjer ute i samfunnet. Derfor forsøker vi å snakke om dette og gjøre det vi kan for å forhindre at beboere reiser ut til rusen igjen og i verste fall ikke får hjelp hvis de skulle ønske det, sier Sterri-Mørch.