Johannes 14:6 Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg leste en dag disse ordene og fikk en tanke. Judas hadde akkurat forlatt flokken for å gjøre sin forræderske handling og Jesus hadde talt til sine disipler om sin bortgang. Disiplene blir urolige for at Jesus, deres Mester og Herre, skal reise fra dem til et sted de ikke kan komme. Peter er veldig direkte med Jesus og spør rett ut «Herre, hvor går du hen?». Peter får et løfte om at han på et senere tidspunkt skal kunne følge etter Jesus dit hvor han går. Så trøster Jesus sine disipler og snakker om et sted som han gjør klart til den tiden de skal komme etter. Jesus vil at de skal være der han er og Han vil komme for å hente dem dit.

Jesus sier: «Og dit jeg går vet dere veien». Thomas stiller spørsmål og skjønner ikke hvordan de skal vite veien når de ikke vet hvor Jesus går. Det er nå Jesus gir klar melding om hvor han skal. Han skal til Faderen. Min tanke vedrørende dette ble: Jesus er Veien til Gud – Jesus er Sannheten om Gud – Jesus er Livet i Gud. Uten Jesus er det ingen vei til Gud, heller ikke åpenbaring av sannheten om Gud, ikke noe evig liv i Gud. Jesus er alt vi trenger for å komme til Gud – vite om Gud og ha liv i Gud.

Skal Evangeliesenteret åpne flere senter? Etter at vi i forrige måned åpnet Evangeliesenter både i Bergen og på Svene i Flesberg kommer spørsmålet om vi skal åpne flere Evangeliesenter. Svaret på det spørsmålet er JA, men vi tar en liten pause før vi fortsetter den langsiktige strategien. Vi har henvendelser fra flere byer i landet og ser på mulighetene for flere etableringer av kontaktsenter. Evangeliesenteret Gran åpnet også sine dører i september og er lokalisert i kantina på den gamle videregående skolen i sentrum av Gran. Flott beliggenhet på gateplan med inngang mot hovedgata i sentrum og rett ved jernbanestasjon.

Med stadig flere kontaktsentre i virksomheten får reisesekretær Asbjørn Skjortnes flere reiser og større ansvar. Samtidig som vårt kontaktnettverk av frivillige ES kontakter vokser gjennom flere lokale etableringer. Det vil bli Regionsamling for ES kontakter i Hordaland torsdag 8. november i Evangeliesenterets kontaktsenter i Bergen. Innkalling og program sendes ut i god tid og vi håper på godt oppmøte denne kvelden.

Nettverkstreff 2018. Evangeliesenteret arrangerer Nettverkstreff på Østerbo i Halden i tiden 20. – 22. november. Dette er et årlig arrangement som samler ideelle kristne organisasjoner og menigheter som arbeider med ulike tiltak innen rusomsorgen. Hovedtema i år blir Rusreform 2: straff eller behandling? Vi vil, som vanlig, invitere politikere fra Stortinget for innlegg og debatt rundt årets tema. Flere interessante gjester på listen og vi får besøk fra Nytt Håp senteret i Polen. Det blir åpne kveldsmøter i kirken både tirsdag og onsdag i forbindelse med Nettverkstreffet.

Evangeliesenteret opplever veldig mye positivitet fra mange hold. Under åpningen av Evangeliesenteret i Bergen fikk vi en stor gave fra Indremisjonshjemmet. De har drevet sin virksomhet i over 100 år og er godt kjent med rusmiljøet i byen. Leder av Indremisjonshjemmet Bjørn Heradstveit uttrykte stor glede over Evangeliesenterets etablering og ønsket oss hjertelig velkommen tilbake til Bergen. Styret for Indremisjonshjemmet hadde i sitt styremøte vedtatt å gi en gave på kr. 100.000,- til Evangeliesenteret Bergen. En stor og varm takk til deres generøsitet og raushet.

Flere organisasjoner har ulike tiltak inn mot rusmiljøet i Bergen. Det er kommet opp en tanke om å samle oss til et forum for å drøfte utfordringer og muligheter i vår samlede innsats på området. Evangeliesenteret er med i slike nettverk mellom frivillige aktører flere steder og vi ser positivt på et slikt initiativ i Bergen. Evangeliesenteret i Bergen støttes økonomisk av Bergen kommune gjennom et årlig driftstilskudd og fire samarbeidsmenigheter i byen har gitt løfte om økonomisk støtte med større beløp. Vi takker Tabernaklet, Evangeliekirken, Sion og Salt Bergenskirken for et godt samarbeid.

Takk for din støtte og forbønn.

Hilsen.

Trond Palmgren Eriksen – daglig leder.