Ved å bli abonnent på Dugnadstv kan du se Evangeliesenterets programmer. Samtidig får du tilgang til andre organisasjoner som sender sine programmer på Dugnadstv. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

– Jeg ble veldig glad da jeg ble kontaktet av Evangeliesenteret fordi de så muligheten til å nå ut til nye grupper ved å være på Dugnadstv, sier grunnlegger av Dugnadstv, Gunnar Børge Waage, også tidligere daglig leder av TV Vestfold.                                  

Han startet Dugnadstv i 2016 med det ønsket om å skape en digital plattform som formidler TV-programmer, intervjuer og informasjon fra ulike organisasjoner, foreninger eller menigheter. 

– Men jeg ønsket å gjøre det bak en betalingsplattform slik at aktørene som sender sine programmer her kan generere inntekter, og dessuten også opprette arbeidsplasser for frilansere og medieansvarlige. I tillegg ønsker jeg å skape et fellesskap mellom den enkelte organisasjon eller menighet og deres medlemmer, sier Waage. 

Grunnlegger: Gunnar Børge Waage er grunnlegger av Dugnadstv.

Limet i fellesskapet

Han påpeker at før Facebook, Youtube og Google kom på banen var det lokalavisene rundt i landet som var limet i lokalsamfunnet. 

– Det var gjennom lokalavisen at folket i byen eller bygda ble oppdatert på nyheter og arrangementer og som ga dem en felles plattform. I dag er mye av denne rollen overtatt av et lappeteppe av Facebook-grupper, blogger og hjemmesider. Ulempen her er forøvrig at organisasjoner og menigheter som publiserer sine programmer på disse plattformene sjelden tjener penger på alt de legger ut, med mindre de har svært mange seere, noe få har. Dermed går den økonomiske gevinsten til de allerede store aktørene, Facebook, Youtube og Google, og ikke til organisasjonen eller menigheten som har gjort arbeidet for å formidle programmene, bemerker Waage, som ønsker å snu denne pengeflyten tilbake til organisasjonene, menighetene og foreningene. 

Betalingsmur

Han sier at Dugnadstv ikke forsøker å være noen konkurrent til Facebook, Youtube og Google, men i stedet utrette noe de ikke kan tilby. 

– Dugnadstv ønsker å knytte sammen organisasjoner, foreninger og menigheter og deres medlemmer i et fellesskap på linje med en by omkring sin lokalavis. I tillegg vil det kunne oppstå relasjoner og kjennskap på tvers av organisasjonene som er medlemmer på Dugnadstv, ettersom de alle får tilgang til hverandres programmer. Den store forskjellen er altså at organisasjonene nå kan få inntekter av arbeidet sitt, og dessuten også skape nye arbeidsplasser. 

Månedsabonnementet koster 65 kroner. Av denne summen går 45 kroner til organisasjonen den enkelte ønsker å følge på kanalen, for eksempel Evangeliesenteret, mens 20 kroner går til drift og videreutvikling av Dugnadstv. 

Evangeliesenteret har vært medlem av Dugnadstv i over et år, og som medlem på Dugnadstv vil en kunne se alle deres programmer som legges ut her ukentlig. 

– Dugnadstv ønsker å «ta internett tilbake», og skape et forpliktet fellesskap, inntekter og arbeidsplasser. Dette kan fungere over hele verden, og kan gå globalt hvis det blir en suksess, sier Waage. 

FAKTA OM DUGNADSTV

  • Startet av Gunnar Børge Waage i 2016
  • En digital plattform som formidler TV-programmer, intervjuer og informasjon fra ulike organisasjoner, foreninger eller menigheter, bak en betalingsmur slik at organisasjonene genererer inntekter, noe de sjelden gjør når de sender på Facebook, Youtube og Google
  • Som abonnent får man tilgang til alt innhold på Dugnadstv
  • Evangeliesenteret har 176 videoer på Dugnadstv
  • De som er med på Dugnadstv: Jesusnett, Frelsesarmeen TV, MRC TV, Oseberg Vikingarv TV.