Granlien avvikles i drift fra mai. I stedet vil Evangeliesenteret ha to sentre, der kvinner og menn i en periode kan bo hver for seg.

Tekst: Marit Joys Wigart.

– Årsaken til at vi nå legger ned Granlien er et strategivalg, fremfor et økonomivalg, forteller daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen.

Evangeliesenteret vil først og fremst satse på de større sentrene som har skoler. De vil også utvide antall kontaktsentrene rundt om i landet, som er viktige møteplasser for brukerne, Evangeliesenteret og lokale menigheter, og der mange blir frelst og hjulpet inn på senteret. Ikke minst er en hovedårsak at Evangeliesenteret ser behovet for å tilby sentre hvor menn og kvinner får bo hver for seg, i en periode.

Kvinnene trenger tid til å bygge seg opp, og å bygge opp grenser, før de er klare til å bo på et senter der menn og kvinner bor sammen. – Trond Palmgren Eriksen.

Behovet for atskillelse

Ønsket er å åpne sentre som skal fungere som et mellomledd mellom inntakssentrene og rehabiliteringssentrene. Tanken er at brukerne, etter endt avrusning, får reise en periode på opptil 3-4 måneder til et senter som kun er for menn eller kvinner.

– Vi ser spesielt at kvinnene trenger dette. Det å være kvinne som rusmisbruker er et litt annerledes liv enn for en mann. For kvinnene resulterer ruslivet ofte i mer komplekse utfordringer, skader og behov for omsorg og rehabilitering, enn det mennene opplever, forklarer Trond.

Av erfaring ser Evangeliesenteret at kvinnene vanligvis har mange ting å bearbeide, noe som gjøres best i et miljø der de kan slippe å forholde seg til menn, da menn ofte har vært de som har påført dem noen av skadene.

– Kvinnene trenger tid til å bygge seg opp, og å bygge opp grenser, før de er klare til å bo på et senter der menn og kvinner bor sammen, sier Trond.

Det er for tidlig å svare på hvor de to sentrene kommer til å bli lokalisert, men Evangeliesenteret søker å finne gode løsninger i disse dager.