Jeg vil gi en stor takk til alle som besøkte Evangeliesenterets Landsstevne i år og takk for alle de mange gode tilbakemeldingene. Takk til Gud, vår Far og Skaper, som så rikt har velsignet oss i Jesus Kristus, vår Herre.

Alle generasjoner
Det var en mektig atmosfære av Guds nærvær gjennom hele stevnet. Flere titalls tusen fikk del i stevnet gjennom direktesending på Visjon Norge og på Facebook. Evangeliet ble formidlet gjennom sterke vitnesbyrd, sanger og taler. Bønnemøter, barnemøter og ungdomsmøter var med på å formidle Jesus til alle generasjoner. En stor takk til alle som deltok.

Vellykket bønn-og lovsangkonferanse
Bønn- og lovsangs konferansen i forkant av stevnet ble en suksess og vi vil satse på det også neste år. Mange mennesker hjalp til i ulike deler av organiseringen av Landsstevnet, og den innsatsen gjør det mulig å arrangere et slikt stort stevne, hvor over 4000 besøker Østerbo i løpet av uka.

Vi erfarte også en uvanlig stor pressedekning fra årets Landsstevnet, som ga ekstra oppmerksomhet.

Rekordbesøk
Det ble satt rekord i årets stevne med vogner, bobiler og telt på området og vi rundet 300 enheter i løpet av uka. Vi erfarte også en uvanlig stor pressedekning fra årets Landsstevnet, som ga ekstra oppmerksomhet.

Flere frelst og helbredet
Mange mennesker fikk møter med Jesus til frelse, helbredelse, forløsning og fornyelse i den Hellige Ånds kraft – både i Østerbohallen, i barne- og ungdomsmøtene, og gjennom direktesendinger på TV og Facebook.

Jeg vil også rette en stor takk til de mange som gjennom uka har tegnet seg som fast giver til Evangeliesenteret. Det gir oss forutsigbare gaveinntekter.

Takk til faste givere
Jeg vil også rette en stor takk til de mange som gjennom uka har tegnet seg som fast giver til Evangeliesenteret. Det gir oss forutsigbare gaveinntekter. Takk til alle som gir sin gave til Evangeliesenteret og på den måten bidrar til at rusavhengige kan få opphold og skolegang i Evangeliesenteret, uavhengig av kommunal økonomisk støtte fra NAV.

Med beste hilsen

Trond Palmgren Eriksen.