– Jeg må jo si at jeg er svært takknemlig for hver enkelt som gir et bidrag til Evangeliesenterets arbeid. Hadde det ikke vært for våre støttespillere, kunne ikke arbeidet vært så omfattende som det er i dag, sier daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen.

Tekst og foto: Bjørn Gjellum.

– Hvert år blir mange rusavhengige frie fra sin avhengighet. De får et helt annet livsinnhold, noe å tro på. Vi ser at Jesus gjør undere hele tiden, sier Eriksen.

Han er ikke i tvil om hvor høyt han verdsetter Evangeliesenterets støttepartnere. Han mener at støttepartnerne i realiteten er med på å redde liv.

– Det er nok ikke tvil om at mange av de som blir frelst og får hjelp gjennom vårt arbeid, like gjerne kunne vært borte i dag om de hadde fortsatt på kjøret.

Forutsigbarhet

– Du setter pris på faste givere/støttepartnere?

– Vi setter pris på alle vi, som støtter Evangeliesenterets arbeid, om det er spontant eller fast. Men når det gjelder faste givere, betyr det at vi har en større forutsigbarhet for hva vi rår over av midler. Mange av de som har vært faste bidragsytere i årevis, faller etter hvert dessverre fra, har vi opplevd. Men samtidig har vi fått merke at nye har kommet til. Det betyr svært mye at nye grupper får sans for Evangeliesenterets arbeid, og støtter det.

Anbefalt LAR

Under Evangeliesenterets årsmøte 2017 kom det fram at tilsiget på beboere til senteret, hadde gått noe ned. Palmgren Eriksen ser det slik:

– I dag er det sånn at omtrent all behandling av rusavhengige ønsker myndighetene at skal foregå innenfor det som kalles spesialisthelsetjenesten. Kommer en rusavhengige til NAV – sosiale tjenester, og ytrer ønske om å søke seg til for eksempel Evangeliesenteret, blir vedkommende ofte frarådet det. Ved å benytte spesialisthelsetjenesten, sparer kommunen penger, da staten tar regningen. Innen spesialisthelsetjenesten blir en heroinavhengig anbefalt LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Få tilbud finnes der om å bli totalt rus- eller medikamentfri.

Faste givere

– Men en LAR-bruker blir betraktet som rusfri?

– Det er sånn det har blitt i dag. Men avhengigheten er like mye til stede om man bruker heroin eller LAR-preparater. På Evangeliesenteret gir vi tilbud om hjelp til å komme bort fra all avhengighet. Vi har sågar et nedtrappingssenter for LAR-brukere. De rusmisbrukerne som kommer til oss, ønsker å bli fri fra sin avhengighet. Det vil vi gjerne hjelpe dem til. Evangeliesenteret gir tilbud til folk som vil bli frie mennesker, og våre støttepartnere hjelper oss med det. Derfor setter vi pris på dem alle, og takker enhver, sier Trond Palmgren Eriksen, og legger til at han skulle gjerne ønske seg enda flere faste givere.