Fire dager før årets Landsstevne på Østerbo braker løs, inviterer Evangeliesenteret til bønn- og lovsangkonferanse.

Tekst: Marit Joys Wigart.
Foto: Bjørg Astri Holter Aasen.

– Denne konferansen er ny i år og jeg har store forventninger til hva Gud vil gjøre iblant oss i løpet av disse dagene. Ikke minst har jeg tro på at dette vil bety mye for Landsstevnet som påfølger, sier Arild Aasen.

Han leder forbønnprogrammet på Evangeliesenterets TV, og kommer til å lede den nye konferansen på Østerbo. Konferansen vil bli holdt i Evangeliekirken Østerbo fra torsdag 20. juli til søndag 23. juli.

Åpner dører og porter

Aasen forteller at det ikke er tilfeldig at konferansen inneholder både bønn og lovsang.

– Bønn og lovsang går hånd i hånd og vi trenger begge deler, forklarer han.

– I en bok jeg leste nylig sto det: «Bønn åpner dører, mens lovsangen sprenger porter». Her synes jeg forfatteren beskriver det godt. Vi har dessuten 150 salmer i Bibelen og det er det en grunn til. Israelfolket sang lovsanger til Gud og det åpner himmelrommet på en spesiell måte. Jeg tror at når vi enes i bønn og lovsang, slik vi skal gjøre disse dagene, kommer Gud til å svare oss ved å utrette store ting, sier Aasen.

Lovsangen vil bli ledet av Vegar Gransjøen og Jostein Kirkenes, begge med hvert sitt band. Det vil også bli forkynnelse under møtene, men bønn, lovsang og forbønn vil få større plass i disse møtene enn ellers. Talerne som vil dele Guds Ord er Trond P. Eriksen, John Lehre, Stian Ludvigsen, Erik Johansen, og Trond Andersson.

Vitnekveld på fredag

Fredagen kveld vil mikrofonen være åpen for alle som har lyst å fortelle forsamlingen om noe Gud har gjort i livet deres.

– Denne kvelden blir det ingen preken. Isteden holder vi et stort vitnemøte der forsamlingen selv skal få vitne og fortelle om hva Gud har gjort i livene deres. Vi har så mange historier blant oss på Evangeliesenteret om hvilke mirakler Gud har gjort i menneskers liv, og dette ønsker vi å vie en hel kveld til å la folk få fortelle om. Også de som står utenfor Evangeliesenteret er selvsagt velkomne til å dele sine historier, sier Aasen.

Tredelt visjon

– Hva forventer du fra denne konferansen?

– Jeg opplever at Gud har gitt meg en tredelt visjon for disse dagene. Det ene er at jeg vet at Han kommer til å gjøre mange gode ting iblant oss: at mennesker blir helbredet og frelst, et sterkt gudsnærvær og mirakler. Det høres kanskje ut som store ord, men dette ser vi mye av i Evangeliesenteret og jeg tror ikke disse dagene blir noe unntak. Den andre tanken jeg har fått er at mennesker som har stått lenge i bønn for sine kjære, og som kanskje har blitt slitne og motløse i ventetiden, skal få ny inspirasjon, håp og giv til å fortsette å be. Min tredje forventning er at disse dagene vil bety mye for Landsstevnet som starter på søndag kveld. Jeg tror bønn- og lovsangkonferansen vil komme til å forløse Guds kraft over Landsstevnet slik at mennesker får erfare at Gud griper inn i deres liv. Jeg tror også at forkynnerne under Landsstevnet vil merke at de har blitt bedt for, og at forkynnelsen deres skal flyte lett, avslutter Aasen som ønsker alle velkomne til den nye bønn- og lovsangkonferansen på Østerbo.

Fakta om bønn- og lovsangkonferansen:

  • Holdes torsdag 20. juli til søndag 23. juli.
  • Tidspunkt for møtene: Torsdag kl.19, fredag og lørdag kl.11 og kl.19, søndag kl.11.
  • Sted: Evangeliekirken Østerbo, på Evangeliesenteret Østerbo.
  • Leder: Arild Aasen.
  • Innhold: Lovsang, bønn, forbønn, vitnemøte, forkynnelse.