I år kan du igjen få høre toppolitikere, som Sylvia Listhaug og Knut Arild Hareide, under Evangeliesenterets Landsstevne på Østerbo.

Tekst: Marit Joys Wigart.
Foto: Evangeliesenterets arkiv.

– Det har blitt en tradisjon for oss i Evangeliesenteret å invitere norske politikere til Landsstevnet på Østerbo, sier Bjørn Gjellum.
Han er redaktør for Evangeliesenterets magasin, Ennå er det håp, og vil lede den politiske debatten under stevnet.

De inviterte i år er Sylvia Listhaug (FrP), Knut Arild Hareide (KrF), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (S) og Martin Kolberg (A).
Debatten finner sted i Østerbohallen onsdag 26 juli klokken 15:30.

Samfunnsengasjement

Gjellum forteller at Evangeliesenteret synes det er viktig, av flere grunner, å invitere politikere til sommerstevnet.

– Vi ønsker å opprettholde kontakten med det politiske miljøet, samt gi politikerne en anledning til å ta del i Evangeliesenteret sitt arbeid ved å komme på besøk til oss. Personlig mener jeg også at dette viser at vi i Evangeliesenteret har et samfunnsengasjement, sier Gjellum.

Oppklarende

– Hva kommer politikerne til å snakke om?

– Det er ikke avklart enda, men jeg kommer iallfall til å stille dem et par spørsmål som sannsynligvis er av sosial karakter, rus og psykiatri. I tillegg til spørsmålene de får, vil de alle få et minutt hver på slutten der de kan snakke fritt, sier Gjellum.

Han tror forsamlingen på Landsstevnet vil ha godt utbytte av det politiske innslaget.

– Politikerne kommer til å få en del spørsmål som kanskje kan være oppklarende for folk som hører det, og som skal stemme ved valget. Hvis jeg skal ta utgangspunkt i de tilbakemeldingene vi har fått på vårt politiske TV-program, Arena, vil folk få vite ting her som de ikke får vite andre steder. Derfor tror jeg det kan være opplysende og nyttig for mange, avslutter Gjellum.