Formål

Stiftelsen Evangeliesenteret har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Målsetting

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv, gjennom målrettet helhetlig døgnbasert rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

Hvem tilbudet er til for (målgruppe)

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18  år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

esc