Historikk – Evangeliesenteret gjennom 30 år

Evangeliesenteret feiret 30-års jubileum i 2013. Mange tusen mennesker har vært beboere på senterne, og fått hjelp. Det er ikke bare hjelp til beboerne, men også til familiene deres, som omfatter alt fra små barn, ektefeller, foreldre og søsken. For rusens konsekvenser berører ikke bare den det gjelder, men hele familier.

Det begynte med Lise og Ludvig Karlsen, som selv var preget av et liv i alkoholmisbruk og med alt hva det fører med seg. Ludvig satt i fengsel i ni år. Da Lise og Ludvig ble frelst, var det nettopp disse to Gud valgte å bruke til å starte dette mektige og livsforvandlende arbeidet for rusavhengige, under mottoet “Ennå er det Håp”. De kjente nød for de utslåtte, mange av dem var jo også gamle venner, og startet det første hjelpearbeidet i garasjen hjemme. I 1983 ble det første Evangeliesenteret startet opp på Roa i den gamle lensmannsgården. Her var det rom for 9 beboere.

Nyheten om Evangeliesenteret på Roa spredte seg som ild i tørt gras. Folk strømmet til og ville ha hjelp. Ett nytt senter ble startet opp på Odnes tunet ved Dokka.  I de neste tre årene ble det åpnet fire nye sentere. Bare i løpet av 1985 ble det hjulpet 265 nødlidende mennesker.

I 1990 årene var Evangeliesenteret preget av sterk vekst, og mange nye sentere ble åpnet i løpet av disse årene. På det meste var det over 30 senteret rundt om i landet. Det var ca 300 ansatte, og nesten 500 plasser for beboere. Bladet ”Ennå er det håp” hadde på det meste ca 50.000 abbonenter.

Lise og Ludvig Karlsen har mottatt flere utmerkelser og priser. Ludvig mottok Kongens fortjenestemedalje i gull 29. sept. 1997. De mottok sammen Petter Dass-Prisen i 2002.
http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=74520&sek=26939

Årene 2000 – 2010 var mer å betrakte som år med konsolidering og omlegging. Mange av de små senterne ble avviklet. Grunnlegger og daglig leder fra starten av, Ludvig Karlsen, døde 21. mars 2004, etter en tid med sykdom. Han ble begravet på statens bekostning. Med Lise Karlsen ble arbeidet drevet videre sammen med mange gode medarbeidere frem til 2010 hvor det kom på plass ny ledelse og Lise fortsatte som seniorrådgiver en tid, før hun ble konsulent. Hun er programleder for «ønskesangen» som produseres av ES-TV, deltar på møter rundt omkring og deler sitt vitnesbyrd og historien om Evangeliesenterets start.

Skolevirksomheten: Omsorg, rehabilitering og skole er viktige bærebjelker i Evangeliesenteret. Evangeliesenteret kan nå tilby et variert skoletilbud. Stiftelsen Østerbo videregående skole ble flyttet fra Hopen i Eikefjord i 2008 til Østerbo utenfor Halden. Evangeliesenteret har også bibelskole. Den holder til på Varna i Våler kommune utenfor Moss.

I årene fra 2010 og fremover, opplevde Evangeliesenteret ny veksttid. Linjevalgene i skolene økte, og tilbudet økte. I 2012 overtok Evangeliesenteret driften av Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen. Samtidig ble det opprettet Evangeliesenter på samme sted. I 2012 startet Evangeliesentret et nytt tilbud for LAR-pasienter (Legemiddelassistert rehabilitering) for de som ønsker å bli “trappet” ned på LAR. Dette skjer på Brubakken Evangeliesenter, som ligger i Drangedal kommune i Telemark. Og det ble gjenopptatt virksomhet med matutdeling i Oslo ved etablering av kontaktsenter i Osterhausgaten 1.

I perioden 2010 – 2014 besto ledelsen av en ledertrio: Trond Palmgren Eriksen (daglig leder), David Filtvedt (ES-pastor) og Monika Karlsen-Vigardt (adm.leder). Sommeren 2014 etablerte hovedadministrasjonen seg i Moss, nærmere bestemt i Klostergata 29 og flyttet ut av lokalitetene i Nordregate i Oslo. Ledelsen består av:  Daglig leder Trond Palmgren Eriksen og Administrasjons leder Monika Karlsen-Vigardt.

I 2017 har Evangeliesenteret (ES) 7 enheter med beboere: 2 senteret for inntak og 5 sentere for rehabilitering, Disse er: Porsgrunn ES (inntak), Fjordtun ES (inntak og motivasjon) på Hadeland, i Gran kommune, Østerbo ES i Halden kommune, Varna ES i Våler kommune i Østfold, Granlien ES på Helgøya utenfor Hamar, Sandvik ES i Mosjøen samt Brubakken ES i Drangedal kommune.

Organisasjon og styre

Det første Interimsstyre ble dannet 20.oktober 1981. Tore Paulsen var interimsstyrets formann i perioden februar 1982 – juni 1984.

Åpning av det første senteret, Roa Evangeliesenter på Hadeland, skjedde 2. juli 1983.

Stiftelsesmøte ble avholdt 15. juni 1984 – Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter.

Terje Berg var styreleder i perioden juni 1984 – mai 1986.

Følgende personer har hatt tillitsverv som styreleder:

  • Trond Jansen                  Perioden mai 1986   – mai 1987
  • Torbjørn Olsen               Perioden mai 1987   – april 1989
  • Aage Berntzen                Perioden mai 1989   – april 1991
  • Ole B. Jarlvang                Perioden april 1991  – april 1996
  • Frank Henning Holm   Perioden april 1996  – april 2002
  • Helge Heggli                    Perioden mai 2002   – januar 2003
  • Monika Johansen         Perioden januar 2003 – mars 2003
  • Helge Heggli                   Perioden mars 2003  – januar 2004
  • Maria Aldersjøen          Perioden januar 2004 – mai 2007
  • Frank Henning Holm   Perioden mai 2007   – april 2011

Bildearkiv