Verdigrunnlag

Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp”.

Hovedtrekkene i tilbudets ideologi/ verdigrunnlag og grunnsyn på rus og rusmisbruk er følgende:

  • Evangeliesenteret er en diakonal institusjon for mennesker med rusproblem.
  • Vi tror at hvert menneske er verdifullt og unikt, og skapt til et selvstendig individ, som har rett til å bestemme over sitt eget liv.
  • Vårt menneskesyn innebefatter at mennesket består av ånd, sjel og legeme, og at vi har behov på alle disse områdene. Vi ser at brukerne har et åndelig, psykososialt og fysisk behov.
  • Evangeliesenterets tilbud er basert på et kristent verdigrunnlag med en diakonal plattform.