– Dette viser at politikerne ikke bare snakker, men handler, sier bestyrer for kontaktsenteret, Stian Ludvigsen. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Evangeliesenterets arkiv

Tidligere i år kuttet Velferdsetaten i Oslo all økonomisk støtte til Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo for 2020. 

– Hvis det hadde blitt stående hadde dette blitt en stor økonomisk belastning for arbeidet vårt, forteller Stian som har ledet arbeidet sammen med sin kone, Hanne, siden juli 2012. 

Nå er forøvrig den gode nyheten sluppet: Etter byrådets budsjettforhandlinger med partiet Rødt, ble kuttet reversert og Rødt fikk gjennomslag for at Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo får 1,1 millioner kroner i kommunal støtte i 2020. 

Stor anerkjennelse

– Dette er en stor anerkjennelse fra den Rød-grønne siden for arbeidet som Evangeliesenteret gjør. I tillegg har også de fleste opposisjonspartiene gitt sterkt utrykk for at de støtter arbeidet vårt. Vi er utrolig glade for at politikerne ser verdien av arbeidet og takknemlige for at de økonomiske utfordringene er løst, sier Stian. 

Betyr ufattelig mye

Han forteller at arbeidet med å nå frem til styrende politikere har vært lang og krevende, men han ser tilbake med glede på de erfaringene som kontaktsenteret har gjort seg. 

– Den økonomiske situasjonen er nå fullstendig snudd og driften for neste år er sikret, vi ser vi nå frem til å fokusere alle krefter på den jobben vi gjør i Oslo. Denne støtten betyr ufattelig mye for hundrevis av mennesker som lever i dypeste nød, sier Stian. 

Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo: 

  • Deler årlig ut 360 tonn mat til byens rusavhengige, hjemløse og Romfolk
  • Åpent mandag kl.18, tirsdag 12-16:30, og torsdag 12-16:30
  • Opp til 900 gjester er innom i løpet av en åpningsdag
  • Bestyrer: Stian Ludvigsen
  • Rundt 60 frivillige arbeidere er engasjert 
  • Serverer varmt mat, deler ut matroser, inviterer til inkluderende fellesskap, motiverer til rusfrihet, og hjelper personer inn til rehabilitering. 
  • Mange personer som har vært på kontaktsenteret har nå vært gjennom rehabilitering, er blitt rusfrie og lever i dag gode liv, mange har tatt utdannelse og er nå i jobb og er blitt bidragsytere i samfunnet.