Påskehøytiden handler om det umulige som ble gjort mulig.

Jesus tok på seg all verdens synd, bar det opp på korset, gjennom lidelse gikk i døden, ble begravet, men stod opp igjen fra de døde.

Lidelse og død ble gjort om til seier ved oppstandelsen. Finnes det noe som er sterkere enn døden?

Makten i Jesu Kristi navn er sterkere, og bekjennelsen av nåde ved tro frelser enhver fra døden og gir evig liv.

Jesus har tilgitt meg mine synder, han som frelse kan, ingen andre kunne eller ville det han har gjort for meg.

Jeg ønsker alle en velsignet påskehøytid.