Hvordan behandler Stiftelsen Evangeliesenteret dine personopplysninger?
Vi behandler alle opplysninger om våre givere (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt) strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med våre givere, organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov, og til å drive informasjon og innsamling av midler for Stiftelsen Evangeliesenteret. Behandlingen skjer i henhold til Personvernlovgivning.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av innrapportering av gaver med rett til skattefradrag etter givers anmodning. Unødvendige opplysninger bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er Stiftelsen Evangeliesenteret.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Alle kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Dersom du har meldt deg på vårt blad «Ennå er det Håp eller vårt nyhetsbrev, kan du når som helst reservere deg mot å få disse.  Dette gjør du ved å gi oss skriftlig beskjed.

«Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.»
Personopplysningsloven paragraf 6.1.F

Filming og bruk av bilder
Ved visse arrangementer foretar Stiftelsen Evangeliesenterets medieavdeling fotografering og filming. Det opplyses skriftlig om dette ved våre arrangementer.

Hvordan tar Stiftelsen Evangeliesenteret vare på dine personopplysninger?
Det er bare godkjente personer som har tilgang til personopplysninger og kun de vi har skriftlig databehandleravtale med.

Du kan kontakte oss på telefon. 21 00 49 00 eller på mail post@evangeliesenteret.no  dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler. Du kan også gjøre dette via «min side» på vår hjemmeside evangeliesenteret.no.

Rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen:

  • I de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.
  • Har du innsigelser mot behandlingen kan du ta kontakt med vårt personvernombud, Knut Labråten, telefon 93002864, e-post: labraten@evangeliesenteret.no
  • Dersom du opplever at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med regelverket, eller vi ikke oppfyller dine rettigheter, har du mulighet til å klage. Du kan kontakte vårt personvernombud, Knut Labråten, telefon 93002864, epost: labraten@evangeliesenteret.no
  • Du kan også klage direkte til datatilsynet. Du finner informasjon om dette på datatilsynet.no