Med mål om å inspirere enda flere til å hjelpe rusavhengige, inviterte Evangeliesenteret til regionstreff på kontaktsenteret i Lillehammer torsdag 15. oktober. 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

– Regionstreff er en samling for alle som er interessert i rusomsorg, inkludert for de som allerede jobber ved et kontaktsenter eller er ES-kontakt, sier Asbjørn Skjortnes, reisesekretær i Evangeliesenteret. 

Regionstreff arrangeres flere ganger i året, ved ulike kontaktsentre. 

– Målet er å informere om Evangeliesenterets arbeid og inspirere nye mennesker til å engasjere seg, både på kontaktsentrene og som ES-kontakter, slik at vi kan hjelpe enda flere rusavhengige, sier Skjortnes. 

Vil verve nye ES-kontakter  

Per i dag har over 250 personer registrert seg som en såkalt ES-kontakt i Evangeliesenteret. 

– En ES-kontakt er en person som fungerer som et bindeledd mellom sin lokale menighet og Evangeliesenteret. De hjelper rusavhengige inn til rehabilitering og følger dem opp igjen når de kommer ut etter endt behandling. Da inviterer de dem gjerne til menigheten, sosialt fellesskap, og kan også bistå på andre måter, for eksempel i kontakten med nav, for å hjelpe personen å etablere et godt rusfritt liv, sier Skjortnes. 

Han påpeker at det er en stor fordel at ES-kontaktene er knyttet til et lokalt kontaktsenter, enten ved å delta på møtene som er der, eller også som frivillig arbeider. 

– På den måten vil de lett kunne koble på Evangeliesenterets visjon og hjerte, og dessuten får hjelp og støtte fra de som jobber der, sier Skjortnes. 

– Hvem kan bli en ES-kontakt?  

– Egentlig alle som kan identifisere seg med Evangeliesenterets visjon og hjerte, og som lever etter kristen tro og lære. De bør være knyttet til en lokal menighet eller kirke, men må ikke være det. Hvis de ikke har et kontaktsenter i nærheten, som de kan koble seg på, kan de snakke med ledelsen i menigheten sin for å undersøke mulighetene for å starte et kontaktsenter lokalt i samarbeid med Evangeliesenteret, sier Skjortnes.

Alltid en sjanse til

Evangeliesenteret har i dag tolv kontaktsentre, og om en liten uke åpner det trettende kontaktsenteret i Grimstad. 

– Kontaktsentrene handler om misjonsbefalingen, gå ut å gjøre folkeslag til Jesu disipler. Jeg tror at hvis det fantes kontaktsentre på Jesu tid, så ville det definitivt vært et sted Han tilbragte tid. Vår visjon i Evangeliesenteret sammenfaller med misjonsbefalingen: Vi oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som har kommet i nød på grunn av rus. Noen lykkes på første forsøk, andre trenger flere runder før de blir stående som rusfri, og det er det rom for. Løpet er aldri kjørt, og derfor mottoet vårt: Ennå er det håp. Vi ønsker alltid å gi mennesker en sjanse til, sier markedsansvarlig i Evangeliesenteret, Pål André Joys Wigart. 

Samarbeidet med politiet

Kontaktsentrene startet i kjølvannet av Plata-aksjonen i Oslo i 2012. 

– Plata-aksjonen var en aksjon politiet hadde i der de skulle få rusavhengige bort fra Plata, utenfor Oslo S. Da Evangeliesenteret hørte om dette, meldte de sin interesse og spurte politiet om de kunne samarbeide i aksjonen, og frakte alle som ønsket rehabilitering til Evangeliesenterets inntak. Politiet var positive til forslaget og Evangeliesenteret rigget til et stort telt, delte ut vafler og kaffe, og med hjelp fra politiet ble mange rusavhengige fraktet til inntaket for hjelp, forteller Skjortnes. 

Allerede høsten samme år startet Evangeliesenteret sitt første kontaktsenter i Hausmannsgate 1 i Oslo. 

– Vi ønsker å starte mange flere kontaktsentre rundt i landet, slik at det skal bli lett for rusavhengige å få hjelp til å komme ut av rusen. Og det skal være så lavterskel på disse stedene at folk skal få komme inn akkurat som de er og kjenne at de blir sett og elsket, sier Skjortnes. 

Lyst å bli ES-kontakt? 

Som ES-kontakt bidrar du med: 

  • Hjelpe rusmisbrukere inn på Evangeliesenteret
  • Kan følge dem opp mens de er i rehabilitering
  • Ta imot personene når de kommer ut etter endt rehabilitering, invitere til menigheten og sosialt fellesskap
  • Arbeider sammen med menighetens ledelse og medlemmer for å skape et miljø som er inkluderende for personer med rusbakgrunn
  • Ring eller send epost til: Asbjørn Skjortnes: asbjorn.skjortnes@evangliesenteret.no, mobil: 45 87 40 23