VIL DU BLI RUSFRI?

Da er du på rett plass! Vi ønsker å hjelpe deg på din reise til frihet, vi har i over 36 år hjulet flere tusen mennesker til et nytt og bedre liv.

VÅRT TILBUD

Les mer om våre sentre og tilbud ved å klikke på knappen under.

LES MER HER

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18  år som sliter med rusavhengighet. 

Rusavhengighet vil si at du misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse. Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv. Dette skjer gjennom et målrettet, helhetlig, døgnbasert rehabiliteringstilbud.

Vi må kjenne til psykiske lidelser for å vurdere om vi kan gi rett hjelp.

Vårt tilbud er i utgangspunktet for alle som sliter med rusavhengighet og er motivert for å bli rusfri. Likevel må vi alltid foreta en vurdering om vårt program er egnet for den enkelte.  Psykiske lidelser blir en del av denne vurderingen.

Vi ønsker samarbeid med NAV/rusteam i kommunen.

Om du vil ha hjelp hos oss bør du på forhånd kontakte NAV / rusteam for å søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret. Våre saksbehandlere har mulighet til å veilede deg i denne prosessen, ta gjerne kontakt!

Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater.

Disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer til oss. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud på Brubakken som du kan spørre etter.  

Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil.

Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

Share This