Onsdag 8. Mai inviterte Evangeliesenteret alle ES-kontakter i Østfold til uegionstreff. Temaet var «Veiledning til god inntaksprosedyre». 

Tekst og foto: Asbjørn Skjortnes. 

Jeg sitter sammen med Roy Daniel Tegnander på kontaktsenteret i Moss, hvor han er bestyrer. Det er onsdag 8. mai, selve frigjøringsdagen. Dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet vårt i 5 år under 2. verdenskrig. Det var de alliertes seiersdag i Europa, da den tyske hæren overgav seg og krigen i Europa var over.  I dag kan vi være ekstra takknemlige for at vi lever i et fritt land. 

Vi snakker også om den store frihetsdagen for hele menneskeheten. Jesus sonet all verdens synd på korset og ropte det er fullbrakt, slik at vi skal slippe å bli dømt for våre synder, men ta imot frelse og tilgivelse.

Dagens regionstreff for ES-kontakter i Østfold er over og jeg spør ham om hvilket inntrykk han sitter igjen med. Roy Daniel lyser opp og svarer engasjert:

– Jeg ble veldig inspirert og glad da jeg så at så mange menigheter fra Østfold var representert med ES-kontakter. 

– Trenger vi ES-kontakter og i tilfelle hvorfor? 

– Vi trenger absolutt ES-kontakter. De fungerer som bindeleddet mellom menighetene og Evangeliesenteret. Når en ES-kontakt begynner å engasjere seg for rusavhengige, når vi enda lengre ut. Det vil alltid være noen som har en rusavhengig i sitt nettverk av familie og venner. Det at vi har Jesu kjærlighet gjør at vi har en ekstra dimensjon til å bry oss. De rusavhengige er ikke et kasus eller et prosjekt, men verdifulle mennesker, svarer Roy Daniel. 

-Synes du at det er slik at vi «duller» for mye med de rusavhengige i stedet for å bevisstgjøre de på at de har ansvar for sine egne valg og sine egne liv?

– Som ES-kontakt er det viktig å ha en balanse mellom å sette grenser for mennesker og å vise omsorg, slik at man ikke blir oppbrukt. Kristi kjærlighet er ikke en bløtaktig kjærlighet, den setter både grenser og motiverer. Ved å fokusere på drømmer for fremtiden og ikke på de gamle nederlagene, vil det formidle håp. Mottoet i Evangeliesenteret er jo: «Ennå er det håp!»

– Hva slags funksjon har ES-kontakter for den som trenger rehabilitering?

– I tillegg til å motivere den rusavhengige til å ta imot hjelp, kan de veilede til å søke seg inn på et av Evangeliesentrene, avslutter Roy Daniel.