Om ES sitt skoletilbud

Evangeliesenteret har et unikt tilbud til sine brukere i form av tilbud om skoleplass ved skoler som har et trygt, integrerende, spennende og beskyttende miljø. De fleste elevene er inne til rehabilitering eller i ettervernfasen ved Evangeliesenteret på stedet, men det er også noen elever uten rusbakgrunn. Vi har over flere år høstet gode erfaringer med samlokalisering av rehabiliteringssentre og utdanningstilbud.

Skolegang og kompetanse er en viktig del av forberedelse til tiden etter opphold på senteret. Planlegging og gjennomføring av arbeidstrening og opplæring/ skolegang skjer ofte i samarbeid med NAV, via arbeidsavklaringspenger (AAP) eller lignende ordninger. Også utflytting og nyetablering skjer i samarbeid med NAV.

Sandvik Folkehøgskole

Dette er en skole som gir livserfaring og «dannelse», samt praktisk opplæring på en rekke områder. Skolen er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak.

Les mer Gå til skolens nettsider

Evangeliesenterets Bibelskole

Tilknyttet Varna Evangeliesenter ligger Evangeliesenterets Bibelskole som er en skole med offentlig godkjente læreplaner fordelt på Bibellinja og Medarbeiderlinja.

Les mer Gå til skolens nettsider

Østerbo Videregående skole

Stiftelsen Østerbo vgs har som primært formål å gi rusmisbrukere i rehabilitering/ettervern  en faglig utdannelse før tilbakeføring til samfunnet. Skolen har linjer for restaurant og matfag, helse og oppvekstfag, og bygg og annleggsfag, med påbygging til kokk og servitør, tømrer, samt almen påbygning. Det er også lærlingemuligheter.

Les mer Gå til skolens nettsider