Tilknyttet Varna Evangeliesenter ligger Evangeliesenterets Bibelskole som er en skole med offentlig godkjente læreplaner fordelt på Bibellinja og Medarbeiderlinja.

Mange av beboerne på Varna har skoleplass som en del av sin rehabilitering. Disse har fortsatt rehabiliteringsstatus og får den tette oppfølgingen som dette medfører.

Skolen er tilpasset mennesker som har vært i vanskelige livssituasjoner, men egner seg også for personer uten rusbakgrunn.

Det er opptak 2 ganger i året – august og januar.

Gå til skolens nettsider